mfper January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi begynner dette semesteret rett på sak og ingen somling, det sørger Arne Krokan for med å gi oss det spennende temaet kunstig intelligens som vi skal dele våre tanker om gjennom blogging #DIG2103. Vet du hva kunstig intelligens omhandler? Det kan beskrives som teknologi som brukes i avanserte maskiner slik at de maskinene kan i en viss grad sanse, føle, handle og lære. 

Jobbtyv?

Den negative holdningen ovenfor kunstig intelligens startet allerede på 80-tallet. Framtreden av en rekke filmer som vinklet kunstig intelligens negativt gjennom at robot-er med kunstig intelligens som tok over verden. Problemet i dag er at mange av de tradisjonelle jobbene hvor fysisk arbeidskraft kan byttes ut med maskiner, som tar over de jobbene og gjør det mer effektivt og billigere. Det vil derfor være mange som vil ha en negativ holdning, og utrykker sin misnøye ovenfor en slik utvikling.

Omstilling

Selve kjernen for misnøyen er at noen mener at det vil være færre jobber tilgjengelig, noe som de tror vil gå ut over arbeiderklassen, og bidra til å øke et allerede stort økonomisk klasseskille. Kunstig intelligens er som alle andre innovasjoner, det skaper endringer. Det vil altså endre måten arbeid gjøres på, istedenfor den fysiske jobben så vil de maskinene som gjør jobben kreve oppfølging. Det vil derfor være viktig å formidle det videre slik at det blir den generelle oppfatningen av endring som eksempelvis kunstig intelligens.

Spennende potensiale

Kunstig intelligens har en rekke bruksområder eksempelvis sosiale medier i form av innsamling og tolkning av data. Det vil gi et mer nøyaktig inntrykk av forskjellige situasjoner som vil resultere i bedre løsninger til forskjellige problemer. 

Det er forventet at mange jobber vil forsvinne grunnet teknologi i form av kunstig intelligens. Det vil derfor være viktig å møte den omstillingen før det er for sent. Det setter krav utdanning som matcher de nye behovene som oppstår. Formidlingen av at utdanning er viktig har alltid vært til stede, men denne omstillingen kommer til å være så omfattende at det kan få store økonomiske konsekvenser. Det er derfor viktig at det tas forhåndsregler og de offentlige myndighetene må kanskje være aktive på det området. Senterpartiet kjemper mot denne utviklingen noe som kan stoppe en utvikling som egentlig hadde vært gunstig for den norske økonomien. De kjemper imot utvikling og det har gjennom historien ikke vært bærekraftig. Vi bør heller tilpasse oss denne utviklingen.

Kilder:

https://towardsdatascience.com/artificial-intelligence/home