Christin Monsen februar 4, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi snakker masse om kunstig intelligens i timene og dette temaet kan ikke
bli for interessant. Det er både skremmende og gøy å høre om kunstig
intelligens og hvordan det påvirker hverdagen våres og hvordan den kan påvirke oss i fremtiden. Hvordan ser egentlig verden ut om 10 år? hvem er det som kjører bilen?  Du selv eller er den smart nok til å kjøre helt selv?
Kanskje vi ikke trenger førerkortet lenger når alle bilene er selvgående?, Men hva vil skje med arbeidsplassene i transportbransjen da? Det finnes allerede biler som er selvgående hvor det ikke er et eneste menneske i bilen, så bilen ikke trenger å ta pause langs veien og sparer derfor enorme mengder med tid noe som igjen betyr penger spart for selskapene som skal ha varene fraktet, da er det heller ikke så vanskelig å tenke seg til at fremtidige stillingsutlysninger ikke er rettet mot mannen i gata, men mot leverandører av selvgående kjøretøy. Kunstig intelligens er fremtiden og omstilling er nøkkelordet. Det som tidligere var menneskets oppgave har blitt robotens oppgave og vi vil få nye oppgaver som ikke ligner det vi har i dag, de vil være av en helt annen karakter.

For å dra nytte av de teknologiske mulighetene som kommer frem i tid er det uhyre viktig at bedriftene er villige til utvikling og er tilpasningsdyktige.
Flere jobber kommer til å forsvinne som følge av omstillinger, men historisk sett så har vi til tross for teknologiske nyvinninger klart å skape nye arbeidsplasser. Det er ikke meningen at vi ikke skal arbeide, men forenkle arbeidet slik at det blir mer effektivt, lønnsomt og bærekraftig.

Så hva er egentlig kunstig intelligens? For å forstå det må man også forstå
hva de ulike aspektene kunstig intelligens består av. Gardener nevner 8 ulike sider ved kunstig intelligens som han kaller intelligenter: naturalistisk, selvinnsikt, bildesmart, bodysmart, relasjoner, logisk, ordsmart og musikalsk. Det er alle disse aspektene kunstig intelligens handler om. Det handler rett og slett om å kunne gjøre logiske beregninger og gjøre datamaskiner intelligente nok til å lære av egne erfaring og for å løse problemer.

«What we want is a machine that can learn from experience”.

Vi tenker kanskje at det som eventuelt skulle bli vår undergang er relatert
til en eller annen naturkatastrofe. Men hva tenker du når jeg sier at vi har
noe som er helt annerledes som virkelig kan bety slutten på menneskeheten? Vi selv har skapt store endringer i klimaet som kan gi katastrofale følger om vi ikke endrer vanene våres, men hva med den retningen vi beveger oss inn i innenfor teknologien og det store nye AI. Artificial Intelligens, Kunstig intelligens. Ved å trene opp datamaskiner til å gjenkjenne ting gjennom algoritmer kan man få datamaskinen til å gjøre de utroligste ting, man bare tenkte at mennesket kunne gjøre. Så hva skjer om maskinen vi lærer opp blir smartere enn oss, kan foreta valg bedre enn oss, til og med ting som å se på kjønn i en rettssak eller at den rett og slett skjønner at den er smartere enn oss mennesker og er overlegen i forhold til sin «skaper» og ikke trenger oss mennesker lenger?. Stephen Hawking`s sier at Kunstig intelligens «vil bli den største begivenheten i menneskehetens historie, men legger til at det også dessverre kan bli den siste. Han sier at en datamaskin som er i stand til å gjøre forbedringer selv kan bety slutten på vår sivilisasjon.

Selv om det finnes teorier og grunner for å tro at kunstig intelligens kan
bety slutten på menneskeheten, så er det på ingen måte noen hindring for utviklingen, for dette er bare begynnelsen og gudene vet hvordan kunstig intelligens er integrert i samfunnet om 10 år.

Kilder: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/kunstig-intelligens-inntar-arbeidsmarkedet-1.989712