Christineengebretsen January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sist forelesning gikk vi gjennom temaet kunstig intelligens. Et tema som er både spennende og skummelt på en gang, men som jeg gleder meg til å lære mer om.

Hva mener vi egentlig med kunstig intelligens? Kunstig intelligens (eller AI) er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent.
Man kan forstå det slik at en datamaskin som er i kapabel til å løse oppgaver uten instruksjoner fra et menneske på hvordan det skal gjøres, har kunstig intelligens. For eksempel i smarttelefoner brukes det ofte kunstig intelligens i apper som prøver og finne ut av hva brukeren vil gjøre. 

I de nærmeste årene vil kunstig intelligens helt klart kunne hjelpe til med å automatisere bestemte oppgaver som i dag krever jobb fra et menneske. Dette kan for eksempel være jobber som saksbehandling eller bildegjenkjenning. Det vil med andre ord si at det er mange ansatte som vil miste jobben sin, og bli erstattet med en robot isteden. 

Så, smart eller skremmende?

Kilder brukt i dette innlegget:
https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/kunstig-intelligens.html