jessicaims januar 8, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens er noe som kan virke skremmende på mange måter, det er nytt for mange og man er redde for at det skal ta over vår hverdag. Men hva er egentlig kunstig intelligens? Dette er et tema jeg syntes er utrolig spennende og skremmende på en gang.

På Forskning.no står det at kunstig intelligens skal være flinkere til å diagnostisere pasienter enn leger og at de kan skrive nyhetsartikler bedre enn journalister. Et eksempel på dette kan være at det i flere tilfeller har vært at kunstig intelligens har sagt at man ikke skal skru av respiratoren til et menneske som ligger i koma, mens legene har sagt det motsatte og i så og si alle tilfellene hadde kunstig intelligens rett. Man assosierer ofte kunstig intelligens med roboter, men dette er feil, kunstig intelligens er en programvare. Kunstig intelligens er på en måte hjernen som styrer en robot, og roboten er kroppen til den kunstige intelligensen. Kunstig intelligens er også en stor del av vår hverdag, smartelefonene våre er fulle av kunstig intelligens som Google og Siri.

Vi deler kunstig intelligens inn i tre grupper: ANI: Artificial narrow intelligence som fordyper seg på kun et bestemt område. AGI: Artificial general intelligence som er smartere enn verdens smarteste menneske, dette er noe vi ikke har fått helt til enda, men denne typen kunstig intelligens vil fungere som et vanlig menneske. ASI: Artificial super intelligence er en datamaskin som er smartere enn menneskene og dette er den typen kunstig intelligens vi er mest redde for, fordi vi er redde for at denne type kunstig intelligens vil ta over verden.

Vi ser også at selskaper som Facebook og Youtube bruker kunstig intelligens til å oversette ting men også til å bruke informasjon om oss til å finne frem reklamer og så videre som passer til hvert enkelt individ. Kunstig intelligens kommer bare til å ta mer og mer over i vårt samfunn, noe som både er spennende og skremmende på en gang. Man er bekymret for fremtiden, og hvordan samfunnet kan endre seg til noe helt annet. Det er selvfølgelig positive og negative sider ved dette. Jobber blir borte fordi den kunstige intelligensen og robotene etterhvert vil kunne ta over jobber som butikkmedarbeidere, snekkere og så videre. Men det positive er at ved kunstig intelligens kan vi finne ut av ting mye fortere enn med kun en menneskehjerne, så viktige beslutninger når det kommer til medisinsk tilstand og lignende vil det ha en utrolig positiv innvirkning på. Kunstig intelligens er noe som bare kommer til å vokse og vi må bare være så godt forberedt som mulig på fremtiden.

 

 

Kilder:

https://forskning.no/data/kunstig-intelligens-frelsende-eller-fatalt/1251311