admin januar 12, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kan vi stole fullt på AI? Eller bør vi frykte den? Kunstig intelligens er noe som har vokst markant de siste årene, og vil fortsette å være i stor utvikling fremover. Det er et tema som blir daglig omtalt, og det blir hele tiden presenter nye løsninger. Kunstig intelligens består av algoritmer som er et sett regler som utfører en oppgave. Det er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Det fører til en mer effektivisering i samfunnet og mindre menneskelige feil.

Noe sjokkerende Arne Krokan nevnte i forelesningen var hvordan kunstig intelligens var brukt til å lage “deepfake” video og opptak. Det vil si at hvem som helst som har til gang til den type teknologi kan lage en fake video av for eksempel en kjent person som kan si eller gjøre noe brutalt, kun ved hjelp av et bilde. Denne type utnyttelsen av mennesker er dårlig bruk av kunstig intelligens, og bør stanses slik det prøves på. Kanskje det mest interessante for min del som ble nevnt av foredragsholder var hvordan Kina hadde tatt kunstig intelligens til et nytt nivå. De har opprettet Social Credit System, som rangerer deres innbyggere etter hva slag utdanning de har, jobb, kriminal bakgrunn, venners score, etc. Alt dette blir samlet opp til en score som tilsier noe om hvordan samfunnet og landet vil behandle deg. Har du en bra score vil du få goder som lån, tilgang til de beste skolene, hotellene og lignende. Har du en dårlig score kan de fjerne fordelene jeg nettopp nevnte, i tillegg til at de kan nekte deg å reise med fly og tog, stoppe deg fra å få de beste jobbene, og det kan gå så langt at de kutter internett tilgangen din. Hvis du skriver negativ eller positiv omdømme om landet eller regjeringen vil også kunstig intelligens registrere dette, og igjen gå utover deres score. Kina har flere millioner videokameraer, med opptakssystem, som gjenkjenner deg til enhver tid og alle type kjøretøy. Innen 2020 vil de dekke hele Kina. Ved hjelp av full overvåkning kan de hele tiden oppdatere og opprettholde hva befolkningen sier og gjør, som tilslutt tilpasser deres score.

Før forelesningen kan jeg ærlig innrømme at jeg aldri hadde hørt om noe “social credit system”. Det var helt nytt for meg, og det eneste spørsmålet som gikk i tankene, til tross av alt nytt jeg hadde lært, var om AI og hva Kina benytter det til skaper trygghet eller frykt for innbyggerne. På den ene siden har regjeringen full kontroll til enhver tid om man gjør noe rett eller galt. Da får de fjernet de som faktisk er en trussel for samfunnet, noe som er bra og gir trygghet for de andre redelige innbyggerne. Med et slikt system blir det i tillegg mer rettferdig for hver person, for kunstig intelligens tar med alt i betrakting. På den andre siden, sett i alt, er dette et system hvor man hele tiden er opptatt av å ha en høy score. Jeg tror ikke vi mennesker har godt av å bli målt på denne måten, og det kommer til å bli ekstreme skiller i samfunnet av hvem som har høy og lav verdi. De med lav score mister mange fordeler, og allerede nå har ni millioner kinesere blitt nektet å fly. Er det noe vi ønsker her i Norge? Konstant overvåkning av hva vi sier og gjør? mister goder, og skilles fra kjente? Jeg tror ikke vi har bruk for eller at det er nødvendig å innføre en slikt system her, og ikke i Kina heller for den saks skyld. MEN, en fin mellomting hvor konsekvensene ikke er så store, med en stigende og sikker implementering, kan jeg se meg åpen for.