Julie Elisabeth Melby Foss januar 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva sier du om jeg forteller deg at innen 2030 vil de færreste kjøre egen bil, men kjøre rundt i selvkjørende biler og busser for å komme seg fra A til Å? Hva føler du om jeg forteller deg at det i fremtiden vil være roboter i operasjonssalen som fullt fungerende kirurger? Eller hva med at ansiktsgjenkjenning vil være det som avgjør dommen din i rettsalen? Det er kanskje skremmende, men nettopp dette er fremtiden som kunstig intelligens jobber fremover mot. Roboter og kunstig intelligens er faktisk i ferd med å tre inn som en like normal del av hverdagen som kaffe og brødskive med Norvegia på morgenkvisten.

Jeg vil i dette blogginnlegget prøve å gjøre det enklere for deg å forstå hva kunstig intelligens er og hvilke fordeler og ulemper det bringer med seg. Enten om du kan mye, lite eller absolutt ingenting kan jeg garantere at du vil høre mer og mer om det i tiden fremover. Endringen er i gang og det er opp til oss om vi ønsker å ta den imot med åpne armer eller stille oss tvert imot endring og nekte å tilpasse oss.

Hva er kunstig intelligens?
Før en kan se nytten av kunstig intelligens er det viktig å vite hva kunstig intelligens faktisk er. Kunstig intelligens forklares ofte med kompliserte definisjoner som er vanskelige å forstå, og jeg har selv brukt tid på å skjønne hva det innebærer.

Den letteste måten å forstå hva kunstig intelligens handler om, etter min mening, er at kunstig intelligens er dataprogrammer som er i stand til å ta beslutninger og gi intelligente responser på linje med mennesker. Det går ut på å lære opp maskiner til å gjenkjenne mønstre og data slik at de kan fatte konsistente beslutninger. Beslutninger, som i motsetning til oss mennesker, ikke er påvirket at miljø og erfaringer.

Uten en gang å ense det er vi i daglig kontakt med kunstig intelligens. Kanskje bruker du Siri på din iPhone hyppig gjennom dagen, eller kanskje er du en av de som har installert Amazons Alexa eller Google Home i hjemmet allerede? Ja, da er du allerede godt i gang med å implementere kunstig intelligens i hverdagen din. Kanskje uten at du tenker over det engang, og det er jo nettopp dette som også gjør kunstig intelligens så spesielt. Vi er i kontakt med det kontinuerlig, hver eneste dag, men vi klarer ikke skille mellom menneskets naturlige intelligens og kunstig intelligens.

Skeptisisme til kunstig intelligens?
En av hovedgrunnene til skepsis rundt kunstig intelligens er faren for at arbeidsplasser vil gå tapt. Faren for at flere yrker vil bli erstattet av kunstig intelligens. Allerede kan vi se eksempler av dette. La oss ta læreryrket som eksempel. Et yrke man i første omgang tenkte var uerstattelig. I skolen deles det nå ut iPad som hjelpemiddel til lekser istedenfor de gode gamle skolebøkene, og det forundrer meg ikke om undervisning snart vil ende opp med å sendes digitalt heller.

Eller hva med å ta en titt på lege-yrket? I følge forskning.no er kunstig intelligens smart nok til å kunne diagnostisere pasienter og har potensiale til å gjennomføre operasjoner på lik linje med kirurger, men tanken på at du i fremtiden vil kunne bli operert av en robot er for de fleste helt absurd og meget lite fristende.

Redselen for at arbeidsplasser rundt om i verden vil bli erstattet av roboter og kunstig intelligens er et faktum, og redselen er i og for seg forståelig. Det er skremmende, tenk om mennesker blir overflødige – hva er vi egentlig da? Men kanskje er det tvert imot, kanskje bekymring er unødvendig? I en artikkel lest på Forbes.com kan man lese at kunstig intelligens ikke er her for å ta over jobbene, men heller for å bidra positivt slik at vi kan jobbe bedre ved hjelp av kunstig intelligens, og at samarbeid mellom menneske og maskin vil bli normalen i jobbsammenhenger i fremtiden. Et slikt samarbeid vil føre til evolusjon i arbeidslivet og vi vil kunne jobbe enda mer effektivt og nøye, og det med enda større kapasitet enn før. Så kanskje ikke vi har noe å frykte likevel?

Hvilke fordeler gir kunstig intelligens?
En av fordelene kunstig intelligens gir oss er måten vi så lett kan samhandle med smarttelefonen vår for å få rask informasjon eller kontakt med andre. Gjennom Siri, Apple telefoners personlige assistent, kan vi kontakte venner, sende meldinger, spille av musikk eller få svar på spørsmål direkte fra Google uten å en gang bruke en eneste tasteknapp. Dette gir en helt ny mening til kommunikasjon. Aldri før har det vært så lett å kommunisere med venner. Gjennom telefon, men også gjennom sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, Whats App o.l. går vi rundt og bærer på hele vårt sosiale nettverk til enhver tid.

Formålet og grunnlaget for å drive frem kunstig intelligens er for å bidra til å gjøre livet lettere og bedre. Det skal kunne fungere som en hjelpende hånd. Det viser seg nemlig at kunstig intelligens på mange områder er flinkere til å løse oppgaver enn oss. Roboter er altså mer intelligente og kan «outsmarte» oss på flere områder. Likevel vil jeg tørre å påstå at roboter likevel aldri vil kunne bli smarte nok til å vise empati, omsorg og følelser på samme måte som vi mennesker kan.

«Vi må utvikle oss sammen med teknologien» 

Det er ingen tvil om at vi ikke har annet valg enn å ta imot endringene med åpne armer og jobbe med de for å gjøre de best mulig. Istedenfor å se på den teknologiske utviklingen som komplisert og negativ, kan vi se på det som et positivt tilskudd for å øke effektivitet, som et redskap for å effektivisere jobbing og som en «hjelpende hånd» i hverdagen. Vi må se på samarbeidet mellom menneske og maskin, og implementeringen av kunstig intelligens i samfunnet som et positivt bidrag som kan bidra til et mer effektivt samfunn med færre menneskelige feil og mer automatikk.

Forbedring vil skjer, og forbedring er bra. Vår jobb nå vil bli å utvikle oss med teknologien og utdanne oss for fremtiden.

1 thought on “KUNSTIG INTELLIGENS – VENN ELLER FIENDE?

  1. Dette var spennende å lese. I det neste blogginlegget kan det være spennende å forstå litt mer om hvordan vi må utvikle oss sammen med teknologien.
    Kanskje kan du gjøre teksten litt mer lesbar med å bruke litt flere overskrifter og kanskje to spalter….

Comments are closed.