Mohammed Hakim Hashi januar 14, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I mitt forrige blogginnlegg drøftet jeg om begrepet kunstig intelligens, og litt om hva slags type robotteknologi som finnes idag. I dette blogginnlegget skal jeg drøfte om hva slags sosiale konsekvenser vi mennesker kan få i fremtiden. Er denne teknologien virkelig en trussel? Kommer vi til å miste jobbene våre? Kommer robotene til å ta over? Hvilke etiske utfordringer vil oppstå? Er denne robotteknologien en venn eller fiende?

Dette er spørsmål de fleste tenker på når det gjelder fremtiden og robotteknologi. Det er et ganske skremmende emne for veldig mange, og dette skaper store samfunnsdebatter. Disse spekulasjonene og debattene er med på å skape frykt hos veldig mange, men samtidig åpner øynene til andre uvitende som har vært skremt tidligere. Verden går inn i en epoke hvor robot teknologi skal bli en helt ordinær hverdagslig opplevelse for veldig mange. Vi ser allerede hint til dette hvor dette blir brukt i små mengder allerede idag. Disse spekulasjonene har skapt splittelser om hvor stor grad vi skal ta i bruk dette, eller om vi i det hele tatt skal la disse robotene ta over. Men hva slags sosiale konsekvenser kan oppstå i fremtiden?

Sosiale konsekvenser

Kunstig intelligensen og robotteknologien kan i stor grad være en nyttig ressurs å bruke. Det er mye mer effektivt, og kan brukes på en måte som vi mennesker aldri kunne klart. Her kan de bli kodet til å lære nye ting, tilpasse seg, og programmeres til å overgå menneskelige egenskaper. Store konsekvenser kan oppstå ved dette, og dette kan gå utover hardt arbeidende mennesker. Denne teknologien er med på å effektivisere ting, og kan være mer lønnsomt i lengden. Men er det positivt eller negativt? Hva slags konsekvenser kan oppstå?

Bildet hentet fra: https://pixabay.com/no/illustrations/arbeidere-teknologi-industri-5246640/

Negative konsekvenser: 

Det finnes flere negative konsekvenser at teknologien utvikler seg som den gjør. Store deler kommer til å bli automatisert og styrt av kunstig intelligens. Dette kan gjøre at det er flere som blir rammet, og mange blir rammet uten at de selv er klar over det. Disse konsekvensene kan prege hverdagen til mange.

  • Arbeidsledighet kan oppstå. Disse maskinene har blitt koden og utviklet på en måte som menneskelige egenskaper ikke kan sammenlignes med. På denne måten vil maskiner sakte med sikkert ta over, og flere jobber vil bli automatisert. Ifølge et notat fra Statistisk sentralbyrå skriver Hans Skjong i artikkelen hans på utdanningsnytt.no vil trolig 1 av 3 jobber bli automatisert om 20 år. Dette vil automatisk lede til at en større del av befolking vil bli arbeidsledig, fordi de vil bli byttet ut. I et av mine tidligere blogginnlegg forteller jeg et eksempel når det gjelder dagligvare butikker, og at vi allerede idag kan se at antall ansatte på jobb har blitt redusert. Dette er fordi selvbetjening er noe som blir brukt mer og mer idag, og virksomheter sparer store summer på dette.
  • Banker og andre store bedrifter vil ta i bruk kunstig intelligens, og idag har de allerede tatt i bruk noe av det i form av for eksempel Chat bots. Ved å ta i bruk dette i framtiden, kan det være med å svekke systemet. Når dette skal bli tatt i bruk i fremtiden, vil denne teknologen styre store deler. Dette kan være at de behandler søknader, styrer regnskap og andre avdelinger. Disse robotene følger en algoritme og tar i utgangspunkt i tall, statistikk og andre verdier. Når de skal behandle søknader for eksempler når det gjelder lån, kan det påvirke dømmekraften på en negativ måte. Det er her de menneskelige egenskapene er viktige, fordi vi lar andre faktorer styre dømmekraften.

Positiv konsekvenser: 

Denne robotteknologien skaper også store muligheter i fremtiden, og legger til rette at til muligheter åpner seg. Dette er en teknologi som kan sette i gang en utvikling i alle retninger. Samfunnet vil endre seg, og mennekser må tilpasse seg. Ved at å forsette utviklingen av denne teknologien vil dette revolusjonere samfunnet og skape helt nye forhold. Dette kan ha noen positive konsekvenser.