emiliefg January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens kan forklares som et fenomen hvor eksempelvis en datamaskin er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske på hvordan den skal gjøre det. Dette kalles også for informasjonsteknologi.
Se for deg en robot som er i stand til å utføre arbeidsoppgaver på lik linje som et mennesket. Hvordan er det egentlig mulig?

Bilde fra kunstigintelligens.org

Maskinlæring og dyp læring

Vi kan skille mellom to typer innenfor kunstig intelligens. Maskinlæring og dyp læring. Den vanligste formen for maskinlæring er å gjenkjenne bilder av for eksempel ansikter eller et bilde av en hund. Maskinlæring i det store og hele handler om at det er systemer som lærer. Det betyr helt enkelt at programmet ikke kan noe i starten, men over tid vil den være i stand til å lære det. Det blir litt som oss mennesker når vi skal lære å sykle.
I tidlig stadie vil maskinen gjette tilfeldig hva som for eksempel er en hund eller katt, men denne læringen vil etterhvert veiledes slik at den lærer forskjellen på hund og katt.

I motsetning til maskinlæring har vi noe som kalles dyp læring. Dyp læring er en læringsprosess som går ut på å trene opp dype kunstige nevrale nettverk. Den store forskjellen mellom maskinlæring og dyp læring er at dyp læring er basert på algoritmer. Når øynene dine ser på en spesifikk ting vet du hva den heter eller hva det heter med en gang. Man trener opp algoritmene til å gjenkjenne enkle former og andre kjennetegn slik at de etterhvert klarer å gjenkjenne ting på samme måte som hjernen vår.

Kunstig intelligens vs mennesket

Automatiseringen i dagens samfunn blir større og større. Vi trenger snart ikke kjøre bilene våre selv engang. Se for deg hvordan det var for bare 15 år siden. Det har skjedd en enorm endring i automatiseringen. Hvordan vil verden se ut om bare 10 år?

Ringer du kundeservice hos for eksempel DNB har de utviklet et system som gjør at du først kommer til en person som spør deg om hva du ønsker med samtalen. Du svarer denne roboten på samme måte som du skulle ha pratet med en ekte person. Det du svarer vil bli tatt opp og tatt med videre i forhold til hva du trenger hjelp til og du blir med en gang satt over til en person som kan hjelpe deg med det du lurer på. De kan til og med ringe deg opp hvis du ikke ønsker å sitte i telefonkø. Dette i mine øyne er en genial måte å effektivisere en kundeservice på. Alle vet hvor kjedelig det er å sitte i telefonkø.

Når det kommer til kunstig intelligens versus mennesker så er det skummelt å tenke på fremtiden. Kan en robot virkelig ta over jobben til et fysisk menneske? Hva skal vi gjøre hvis arbeidsledigheten blir så stor at hele verdens befolkning er uten arbeid? Hva med lønn og det sosiale? Dette er store spørsmål vi står ovenfor.
Etter min mening er det klart at en robot kan forenkle livet til enhver på mange forskjellige måter, men det at en robot for eksempel skal styre en buss isteden for å et menneske synes jeg på mange måter blir upersonlig. Vi er allerede et kaldt folkeslag ifølge mange og vi vil ikke bli noe “varmere” av å møte en robot kontra et fysisk menneske. Det gjør noe med oss mennesker når vi møter hverandre i hverdagen. Verdien av det har ekstra stor betydning ved en positiv tilknytning.

Hvor går grensa for hva som er etisk og ikke ved bruk av kunstig intelligens?

-Emilie Gunnerød

https://snl.no/kunstig_intelligens
https://no.wikipedia.org/wiki/Dyp_l%C3%A6ring