andreagjertsen januar 8, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens er datasystemer som blir konstruert til å bli mer «intelligente», som vil si at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer. Dette er en utvikling innenfor datateknologien som har fått mye oppmerksomhet og som vil bli mer relevant tiden fremover.

I mandagens forelesning snakket Arne Krokan om hvordan kunstig intelligensen vil påvirke samfunnet og om det vil bidra til en positiv eller negativ utvikling. Det er vanskelig å vurdere ettersom det er mange forskjellige meninger rundt dette. Kunstig intelligens vil blant annet påvirke flere yrker og førertil økning i arbeidsledighet. Arbiedsoppgaver som mennesker har gjort frem til nå blir tatt over av roboter. Yrker som lagerarbeid og byggebransjen er eksempler på de som blir påvirket. Innen byggebransjen har det kommet noe som kalles 3D-printing. Dette innebærer at datastyrte maskinertaroverbyggeprosessen, som fører til en raskere og rimeligere byggeprosess. Det russiske selskapet Apis Cor har funnet en løsning på hvordan en kan bygge hus på en enkel og billig måte. Maskinen de benytter seg av tar seg av selve byggingen og det er derfor fortsatt behov for mennesker til å gjennomføre de resterende oppgavene. Isolering, maling, montering av tak og vinduer er noen av oppgavene som maskinen ikke gjennomfører.

Selv om mange frykter denne utviklingen kan det også være positive sider ved kunstig intelligens. 3D-printing av hjerter bidrar til bedre læring hos kirurger, da de kan øve seg og være forberedt på ting som de kan møte på under en ordentlig operasjon.

I forbindelse med kunstig intelligens, kom jeg på å tenke på filmen «I,robot». I denne filmen befinner vi oss i 2035 og vi får se hvordan samfunnet forandrer seg når det blir normalt å ha en robot hjemme som hjelper til med de fleste oppgaver. Disse robotene har blitt programmert med følelser og regler som innebærer at de ikke skal skade mennesker. Vi får også et innblikk av hva som kan skje når ting ikke går som planlagt og hva som kan skje når en mister kontrollen på robotene.

 

Kilder:

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://www.nrk.no/urix/dette-huset-ble-printet-pa-en-dag-1.13417301