eirillhoff april 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som nevnt i forrige innlegg er OKR et styringssett som blir benyttet av mange ledende organisasjonersom Amazon, Google, Facebook m.f. Men det er ikke bare de store internasjonale aktørene som benytter OKR. Norske selskaper som Finn.no, Deloitte, Kolonial.no og Schibsted tar også i bruk styringssettet. Det skal sørge for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene. 

OKR står for Objective Key results og brukes til å besvare to spørsmål. 

Objective: Hva ønsker du å oppnå? 

Key results: Hvordan skal du gjøre det? 

Hvordan lage gode OKR

Når du skal lage OKR til ditt selskap må du ha riktig form for objective og key results. Objective er kvalitativt og Key results er kvantitativt. 

Et godt objective kjennetegnes ved at det er inspirerende, kort og forteller hva ditt team vil oppnå. Det skal motivere teamet, ikke bare sjefen. OKR er kortiktig, og gjelder for ett kvartal. Eksempler på objective kan være: «bli Oslos ledende tekstilbutikk» eller «forbedre kundeservice så vi kan øke kundetilfredshet».  

Key results måler resultatene du vil oppnå for å møte ditt objective. Bak hvert key result skal det stå oppført hva sannsynligheten for at du når resultatet er. Målene skal være så høye at man må arbeide hardt for å kunne nå de. Dersom alle key results blir truffet uten utfordring, er de for lave. Eksempler på key results er «kr1: få 100 tilbakevendende kunder (5/10)» og «kr2: øke antall abonnerende til 500 (3/10)»

Fra ide til gjennomføring

Selve ideprosessen i et selskap kan være lettvint, men det er når man kommer til selve gjennomføringen at det oppstår et behov for struktur. For at gode ideer ikke skal gå i vasken, må man finne løsningene som sikrer at ideen kan gjennomføres. I det inngår det også at man oppnår målene som er satt og at selskapet har fokus på fremdrift og de viktigste aktivitetene. For at et selskap skal oppnå gode resultater, er det nødvendig at alle følger planer som arbeider mot det samme sluttresultatet. Men sannheten er at 95% av ansatte ikke er sikker på bedriftens strategi. Dersom alle går rundt uten samme målsetting, reduseres sannsynligheten for å lykkes. Noen vil sette seg høye mål og aktiviteter, mens andre velger lavere som er enklere å gjennomføre. Derfor har mange store selskaper tatt i bruk OKR. 

OKR sine to spørsmål om objective og key results skal besvares hvert kvartal. Dette fører til økt fokus på målsetting og gjennomføring, slik alle kan følge samme utgangspunkt. Selvfølgelig er man avhengig av en god lederstruktur og arbeidsmiljø, men OKR løfter dette ved å forbedre kommunikasjonen i bedriften. Med nye mål og milepæler hvert kvartal kan man ha et spisset fokus på å gjennomføre. Det er viktig å ha langsiktige mål man arbeider for og, men kortere perioder gjør at man har et tidspress som fører til raskere resultater. Altså øker effektiviteten i selskapet. Det er nettopp dette som gjorde at Google vokste seg store.

Google gikk fra 30 til 80 000 ansatte

I 1999 investerte John Doerr 11,8 millioner dollar i Google. De hadde en god søkemotorteknologi, men pengene kom ikke inn. Dermed valgte Doerr å besøke selskapet to måneder etter investeringen, for å informere de om OKR. Google hadde lite form for styring på det tidspunktet, og OKR ble vendepunktet for de etter de valgte å satse på styringssettet. Så vidt et år senere hadde de satt seg sitt langsiktige mål: «å organisere verdens informasjon og gjøre det universelt tilgengelig og brukbart». (Doerr, 2017) Google benytter fremdeles OKR som har vært tatt i bruk hvert kvartal siden 1999, den gang hadde de 30 ansatte og nå har de over 80 000. 

Zalando ble den største europeiske moteplattformen

Nettbutikken Zalando er i dag den største europeiske moteplattformen. Denne statusen utviklet seg etter de adapterte OKR som styringsform. Christoph Lange var den tredje ansatte hos Zalando. Etter å ha blitt inspirert av Googles resultater fra OKR, valgte han å besøke Googles hovedkvarter i 2013. Han skulle starte opp en ny avdeling, Zalando Brand Solutions og fikk frie tøyler til å innføre OKR. Etter å ha sett suksessen hos Brand Solutions valgte de å implementere styringsettet i resten av selskapet. De brukte Googles modell av OKR, men tilpasset den til Zalando. Før de innførte OKR hadde de omlag 20 ansatte i Brand Solutions, etter styringsettet ble tatt i bruk økte antall ansatte til over 100. Nå har de en «OKR uke» i starten av hvert kvartal, der en komité på bedriftsnivå sikrer at de har tilstrekkelige OKR på de ulike nivåene i selskapet. 

– Eirill Hoff

Kilder:

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/

https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/

Doerr, John. 2017. «Measure what matters». Portfolio Penguin.