Simen Sollihogda mai 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I løpet av livets lange løp er det mye en skal lære. Oppvekst, skole, miljø, kurs og kultur er eksempler på kilder til kunnskap vi tar med oss. Enkelte ganger skal denne kunnskapen testes, gjerne gjennom prøver/tester eller en eksamen. Andre ganger tar nysgjerrigheten over og man kan lese om et tema i flere timer, bare fordi man lurer på noe. Jeg har spesielt kjent på dette i mine mange år med skolegang, det er utrolig viktig at man faktisk har lyst til å lære, hvis ikke blir det fort utrolig vanskelig å ta til seg informasjon.
Motivasjon, nysgjerrighet og interesse er tre svært sentrale stikkord for de som ønsker å lære, ta utdanning eller begynne i ny jobb. Ofte blir man for opptatt av hvilke muligheter studiet gir deg eller hvor mye man får i lønn, det er naturligvis sunt å ha ambisjoner, men vi blir ofte blendet av dem. Selv om man ikke forstår alt, eller helt klarer se poenget med alt man skal lære, er det viktig at man faktisk trives mens man lærer. For en del år tilbake så jeg på enkelte fag som umulig, jeg ga rett og slett opp før jeg hadde begynt. Noen fag var vanskelige, andre var bare kjedelige, dette kom tydelig frem på prøver og ikke minst eksamen. Etter jeg begynte på bachelor studiet mitt har jeg lært ekstremt mye nytt, ikke bare faglig, men også det å faktisk ta til seg kunnskap. Ting som før virket umulig er nå mye lettere, men hvorfor?

Trappen til ambisjon, gjennom motivasjon.

Som nevnt tidligere er det veldig lett å bli borte i ambisjoner, dette gjør også at man ofte kan bli fortere skuffet, fordi ikke alt går helt slik du hadde sett for deg. Det er derfor viktig å sette seg mål som faktisk er mulig å oppnå, men som fortsatt gir deg en ekte motivasjon til å stå på. Jeg liker å se på dette som en trapp man bygger mens man går opp, hver trinn må på plass før man kan nå toppen. På denne måten får man en sunn og strukturert utvikling i faget/området man ønsker å forbedre seg i. Fokuser heller på der du er nå og hva som blir neste steg. Det er viktig å forstå at man ikke skal gi slipp på mål og drømmer, men at man skal ta et steg av gangen. Om man hopper over steg blir det til slutt en ufullstendig trapp, det samme kan sies om kunnskapen man tar med seg på vei mot sin drømmejobb.

Er man motivert blir resultatet som regel alltid bedre. For å bruke eksempelet om trappen en gang til, så er motivasjonen viljen til å også pusse og male den. Man vil ikke bare nå toppen, man vil nå den på en best mulig måte. Med en så enkel analogi som dette yter jeg personlig mye bedre, selv i fag som kan være vanskelige eller kjedelige.

Internett som ressurs

På nettet finner man som kjent alt. Spesialister i alle slags felt og videoer som kan lære deg omtrent hva som helst. Nettsteder som YouTube, Vimeo og TED (TedTalks) gir oss muligheten til å lære mer nå enn noensinne før. Det er naturligvis viktig å være kritisk til ting man hører på nettet, men de største kanalene har som regel god erfaring, vet hva de snakker om og henviser til trygge kilder. Jeg har flere ganger rotet meg bort i videoer som dette, trykket meg videre og endt opp med å sitte i flere timer og hørt på. TEDTalks er min favoritt når det kommer til læring, man vet at de gjør god research og at de som holder foredrag er i stand til å formidle informasjonen på en god og strukturert måte. I tillegg har TED et drøss med foredrag som hjelper meg forstå mennesker og meg selv bedre, hvordan jeg kan bli bedre på mange områder.

I desember 2019 hadde Noeline Kirabo en TedTalk om hvordan man kan finne ut hva vår lidenskap er og hvordan man kan gjøre det om til en karriere. Dette er et godt eksempel på en fantastisk TedTalk som både lærer bort og inspirer. Dette foredraget ga meg motivasjon til å lete enda dypere og konfrontere meg selv i jakten på det jeg faktisk ønsker å oppnå.

Jeg har flere ganger droppet å kjøpe bøker til enkelte fag, fordi jeg vet hva pensum er og føler at jeg lærer mer gjennom video. Dette er naturligvis subjektivt, men har vist seg å være den korrekte metoden for meg.

Hva er min metode?

Hvordan man lærer best er svært individuelt. Jeg lærer mer av video, visualisering og praksis enn jeg gjør av tykke bøker med tusenvis av ord, men det som er felles for alle er at det krever motivasjon og interesse for å gjennomføre det på en god måte. Jeg bruker alle ressurser som er tilgjengelig i studiet og på nett. Vi har nylig begynt med undervisning på Zoom, grunnet COVID-19. Dette vare jeg bekymret for i starten, men har begynt å like denne måten å lære på. Dette handler mye om komforten av å sitte i eget hjem og ha fullt fokus på undervisning. Jeg ser for meg at jeg anvender kunnskapen jeg lærer i et fremtidig scenario, slik at jeg trygt kan påta meg ansvar fordi jeg har kunnskapen som trengs.

Til slutt føler jeg det er viktig å si at jeg på ingen måte har noen fasit på hva “god læring” er, jeg følger mine preferanser og trives med det. Som nevnt mange ganger allerede handler det først om å finne hva som funker for deg, hva du blir motivert av og hva du ønsker å gjøre, så lærer man av sine feil med et ønske om å bli bedre. En feil skal ikke straffes, den skal brukes til å lære slik at den samme feilen ikke skjer igjen. Mens man lærer om faglige ting, lærer man også mye om seg selv, hvordan bedre håndtere mye informasjon og hvordan man kan utnytte den på en bedre måte.

“The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results”