Sindre Borseth mai 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi fått i oppgave å oversette et engelsk dybdeinnlegg. Valget mitt falt på dette innlegget fra Hiten Shah. Grunnen til at jeg valgte akkurat dette innlegget var fordi det var svært lærerikt, og veldig relevant til vår eksamensoppgave. Vi jobber fortiden med å lage en egen nettbutikk hvor vi selv står fritt til å velge produkt vi ønsker å selge. Etter å ha lest igjennom dette dybdeinnlegget ble jeg oppmerksom på flere ting jeg må jobbe med når jeg markedsfører mine produkter.

Du har nok gjort også spurt noen hva de synes om ideen din.
Og de fleste vil nok si at ideen er god, og begrunne hvorfor med sine egne personlige
erfaringer. Disse personene tror det er dette du vil høre, og at det hjelper
deg videre med ideen din.

Når du spør andre om ideen din er du som regel i startfasen og
har ikke validert den enda.

Startfasen er noe man bør elske.

Mulighetene er endeløse. Du kan finne opp en ny ide til en
bedrift eller til og med videreutvikle et eksisterende produkt.

Veldig mange ideer ender opp med å bli kun en ide. Det er dessverre
lett å kaste bort tid på ideer som ikke blir til noe. Hiten Shah har lært dette
på den harde måten. Han har forsøkt å lage dusinvis med produkter og i tillegg
veiledet mange andre mennesker når de har laget ting.

Forbrukerideer som setter søkelys på følelser, underholdning
eller fritid er vanskeligere å validere sammenlignet med produkter som
virksomheter kjøper. Dette er fordi bedrifter betaler direkte til produsentene.
Bedriftene ønsker nemlig å jobbe så effektivt som overhodet mulig. Denne
valideringsprosessen vil være mest nyttig for deg når du validerer ideer som er
målrettet mot andre virksomheter.

Eksempel på tretrinnsprosess du kan bruke til å validere
dine ideer:

1. Lag en problemhypotese fra ideen din.

2. Sette opp et system for å trekke folk til deg.

3. Finn smertemønsteret.

1. Lag en problemhypotese fra ideen din

Ideer er bare en beskrivelse av løsningen på et problem. Når
du konverterer ideen din til en problemhypotese, kan du bli for fokusert på å
validere ideen din i stedet for å bygge løsningen.

Du må sørge for at du ikke er den eneste som har det
problemet du prøver å løse. En vanlig feil mange gjør er at de kun løser et
problem for seg selv og ikke andre. Det er ikke ønskelig at du sitter fast med
en løsning som mangler problem.

Når du oppretter en problemhypotese, start med å beskrive
den gruppen mennesker du retter fokus mot, og videre hvilket problem de har.

Enkelt forklart: [Gruppe mennesker] har et problem [problemet]

Eksempel: Google Analytics-brukere har et problem med å
overvåke viktige forretningsmetoder på mobiltelefon.

Når du jobber med et eksisterende produkt, må du sørge for
at du har gode måter samle tilbakemeldinger fra kundene dine. Det er viktig å
lytte til tilbakemeldingskanalene dine og bruke informasjonen til å komme med
ideer som informerer om din hypotese.

2. Sett opp et system for å trekke folk til deg

Etter at problemhypotesen er laget, må du vite hvilke
personer du skal nå ut til.

Hvis planen din er å jobbe med et eksisterende produkt og du
ønsker å jobbe med å legge til flere funksjoner på gjeldene produkt kan du
sannsynligvis nå dine kunder på e-post. Det finnes flere måter å nå de på. Det
viktigste er å at du får en samtale med de på enten tale, video eller personlig
samtale.

Her er noen eksempler på hvordan du kan få kunder til å
snakke med deg:

  • Send en epost for å be om tilbakemelding og
    snakke med dem.
  • Bruk en Qualaroo-pop-up på nettstedet ditt for å
    sette opp en tid for en samtale
  • Legg til en chatmelding øverst i
    webapplikasjonen din
  • Ringe de og tilby de hjelp og få tilbakemeldinger

Når du har en produktide, må man lage et system for å
tiltrekke seg folk. Den mest vanlige metoden er å lage en destinasjonsside som
fører til undersøkelse som folk kan fylle ut. I denne undersøkelsen kan du
stille relevante spørsmål samtidig som du spør om de er villige til å chatte
med deg.

Landingssiden

Landingssiden skal være designet for at folk skal bli nysgjerrige
ved å forklare fordelene du har ved å løse problemet du har. Denne siden trenger
man ikke å bruke mye tid på. En grunnleggende landingsside er egentlig kun bare
en knapp som fører folk videre til en undersøkelse. Det er i noen tilfeller bedre
å bruke tid på å skaffe folks e-post først.

Eksempel på landingsside:

Undersøkelsen

Neste steg er å stille spørsmål når de har klikket på
knappen din, skrevet inn e-post eller bekreftet den. Ditt mål med denne
undersøkelsen er å lære mer om mulige kunder og la dem gi informasjon slik at
du kan nå dem.

Eksempel på undersøkelser:

3. Finn smertemønsteret

Etter å ha analysert svarene på undersøkelsen har du nå en
liste mer personer du kan nå ut til, slik at du kan planlegge ditt første sett
med samtaler. Start samtalen med å be dem om å fortelle fra arbeidet deres.
Dette gjør at du kan høre deres perspektiv og grave dypere. Dette kalles
kundeutvikling.

Når du prøver å validere ideen din, er hovedmålet å finne
smertemønsteret i målgruppen. Du må finne ut om de har det problemet du først
trodde de hadde, eller om de ikke bryr seg i det heletatt.

Med dette lærte jeg at man absolutt bør gjennomføre en
prosess før man begynner å utvikle ideen som man har. Jeg lærte også hvordan
jeg så effektivt som mulig skal gjennomføre denne prosessen. Kunnskaper som
dette gjør at de ideene jeg eventuelt vil ønske å utvikle senere vil lykkes i
større grad.

Kilde: https://hitenism.com/business-ideas/