Rikke Hansen mars 21, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ja, du leste riktig! I forbindelse med eksamen i e-varehandel, har vi nylig lansert nettbutikken vår, Deksler-no. Her selger vi mobildeksler til iPhone. Dette har vært et utrolig spennende og lærerikt prosjekt. Fra nærmest å være inkompetente på området, til og enkelt kunne sette opp en nettbutikk via en e-handelsplattform, hadde jeg ikke sett for meg. «Oppnå en vellykket lansering» var vårt såkalte objevtive i styringsettet OKR. Dette var altså vårt overordnede mål med hele prosjektet. Men hva kreves det for å kunne realisere et slikt mål?

Om oss

Våre verdier er å være blant de billigste, men også levere på kvalitet. Vi har derfor utformet en visjon som en fastpris på våre mobildeksler, for å skille oss ut fra konkurrentene Som nevnt innledningsvis ønsket vi å oppnå en vellykket lansering. Men hva legger man egentlig i en vellykket lansering? Dette er jo veldig individuelt. Med tanke på det er første gang vi gjør et slikt prosjekt, har ikke vi satt de høyeste kravene. Vår lanseringsstrategi innebærer at vi ønsker å nå frem til venner og familie i første omgang, fordi vi ønsker å bygge et personlig nettverk i oppstartsfasen. Dette er et valg vi tok på bakgrunn av at vi ikke har noe særlig budsjettering for dette prosjektet. For at en skal lykkes langsiktig, er det ikke store budsjetter som avgjør eventuell suksess. Et godt eksempel på dette er bedriften Harry’s, som ble en stor suksess med et personlig nettverk som målgruppe. De hadde så og si ingen budsjetter, men ble likevel en stor suksess. For at folk skal få greie på hvem vi er, er vi å finne både på Facebook og Instagram.

Produktsortiment

Vi valgte å benytte oss av dropshipping i dette prosjektet, og måtte derfor finne ut hvilken leverandør vi ønsket å bruke. På bakgrunn at vi ønsker å konkurrere på pris, ble det relevant for oss å finne den billigste leverandøren. Det endelige valget falt på AliExpress. Ulempen her er at varene sende fra Kina, noe som resulterer i lengre leveringstid til kunden. Vi ønsker også at varene i vårt produktsortiment skal være av god kvalitet, så vi vil forsøke å kvalitetssikre dekslene før vi legger de til i nettbutikken. Det vil være ekstremt viktig å velge både produkter og leverandører med gode ratings, for å øke sjansen for en god kundeopplevelse.

Google Analytics

På grunnlag av det valgte objective, satt vi opp vi tre ulike key results, som vi anså som nødvendige for å nå målet vårt. Våre delmål var å få minst 100 besøkende i løpet av kvartalet, minst 15 registrerte i kundeklubben vår, og sist men ikke minst klare å gjennomføre et salg. Vi valgte derfor å implementere Google Analytics i vår nettbutikk. Basert på vårt førstnevnte delmål, vil et slikt verktøy være til stor hjelp. Som du kan se nedenfor, klarte vi å oppnå over 100 besøkende før kvartalet var omme. Tallene vi der i mot ikke var så fornøyd med var øktvarigheten og fluktfrekvensen. Her lå det helt klart forbedringspotensiale. Vi begynte å fundere over eventuelle årsaker til at tallene hadde sunket så betraktelig. Etter å ha sett på hvor brukerne befant seg i verden, viste det seg at hele 40% var å finne i USA. Noe som kunne være en god forklaring på disse tallene. De vil forstå lite av en norsk hjemmeside, og dermed forlate siden vår raskere enn de som forstår den.

(Skjermbilde hentet fra Google Analytics, 20.03.2019)

Hvordan skape en trygg nettbutikk?

I prosjekter møter man alltid på utfordringer underveis. Personlig møtte vi på flere, men følte at vi løste dette på en god måte. Vi ønsket å skape en nettbutikk, som ga preg av trygghet. For hvem vil handle i en nettbutikk som ser «shady» ut? Den største utfordringen var å få hele nettbutikken på norsk. Det viste seg at det var hele 900 ord Shopify ikke kunne oversette til norsk, og vi valgte derfor å gjøre dette manuelt. Om en nettbutikk hadde vært 50/50 norsk og engelsk, ville jeg nok tenkt meg om en ekstra gang før jeg handlet. Videre installerte vi Stripe som betalingsløsning, og la til de ulike betalingsalternativene nederst på hjemmesiden vår. Slike ikoner vil og å skape en større tillit hos kunden, da det ser mer seriøst ut.

(Skjermbilde hentet fra Deksler-no)

Utfordringen vi støtet på i forbindelse betalingsløsning, var at vi ønsket å legge opp for en løsning for nedbetaling, som Klarna. Etter dialog med Klarna slo vi fra oss dette, da det var nødvendig med organisasjonsnummer, forventet ordresnitt og forventet årlig omsetning. Per dags dato er det derfor kun mulighet med kortbetaling via Stripe. Et langsiktig mål vil være å legge opp for en eventuell nedbetalingsløsning senere.

Ble det en vellykket lansering?

Svaret er, JA! Vi anser dette som en vellykket lansering da vi fikk over 100 besøkende i nettbutikken, over 15 registrerte i kundeklubben, og vi klarte å gjennomføre et salg. På grunnlag av dette kunne vi kanskje satt oss høyere mål, noe vi vil ta med oss videre i andre prosjekter. Vi fikk også en enda bedre forståelse for Google Analytics, da vi så viktigheten av å dele nettbutikken på flere plattformer. Per dags dato skiller vi oss ut ved at vi har en fastpris på våre mobildeksler, på bare kr 50,-. Et langsiktig mål vil være å ikke «gå ut på dato», ved å stadig komme opp med nye idèer.

Kilder

Forelesning fra 05.03.2019

https://deksler-no.myshopify.com