anitaghanizadeh1 mars 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

hva gjør de?

Helt siden 1972 har Equinor flyttet grenser for å løse
utfordringer i olje- og gassindustrien. Dette arbeidet har tatt selskapet med
ut på dypere vann og nye, mindre utforskede områder.

Equinor er en ledende aktør på leting etter nye olje-og
gassfelt. Dette gjør de ikke bare for å erstatte de reservene de produserer fra
dagens felt, men også for å dekke energibehovet til en stadig voksende
verdensbefolkning med stadig høyere levestandard.

hvordan bidrar Equinor med å redusere karbonutslipp på?

Equinor reduserer utslippene fra driften og produktene deres
gjennom å fokusere på lagring og utnyttelse av CO2, avkarbonisering av
naturgass gjennom hydrogenverdikjeder, transportløsninger med
lavkarbondrivstoff og elektrifisering av plattformer.

Equinor er allerede en av verdens mest karboneffektive
produsenter av olje og gass. En måte å sørge for at karbondioksid ikke kommer
inn i jordas atmosfære, er å fange og lagre den under bakken. Hittil har de fanget
og lagret over 23 millioner tonn CO2.

Rundt 80 prosent av drivhusgassutlippene deres kommer i dag fra kraftproduksjon på plattformene. Derfor fokuserer Equinor på energistyring og optimalisering for å sikre at de er så karboneffektive så mulig. Så langt er det gjort 370 tiltak for å effektivisere og kutte utslipp på norsk sokkel.

bildet er hentet fra (https://www.equinor.com/no.html)

Noen av disse tiltakene er for eksempel:

  • Ombygging og optimalisering av kompressorer på
    Gullfaks og Oseberg
  • Utvikling av luftfilterprogram for å redusere
    utslippene fra turbiner
  • Evaluering av drivstofforbruket ved tildeling av
    nye fartøyskontrakter
  • Redusert bruk av fakling på alle anlegg på sokkelen

I tillegg til dette jobber Equinor med en rekke andre tiltak for å effektivisere og kutte utslipp.

kilder:

https://www.equinor.com/no/what-we-do/low-carbon-solutions-in-equinor.html lest: 27.03.2020