cathinkag mars 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvorfor skal vi lete etter ny olje når vi allerede har store klimautfordringer? Det er et spørsmål mange stiller seg. Og det er også noe Equinor må forsvare.

Equinor leter aktivt etter olje i Barentshavet. De er fullt klar over at mange er sterkt imot dette, men har på nettsiden sin en egen side som heter «Derfor er det forsvarlig å lete i Barentshavet». Med denne siden kommer de med gode argumenter. Jeg skal starte med å presentere hva de selv sier om leting i Barentshavet, og så skal jeg skrive om hva folket i Norge mener om dette, både for og imot.

Hvor leter de?

Equinor-190016-05-BarentsSea2019-Wells-NO.jpg
Her er et kart over hvor Equinor bedriver virksomhet.

I 2019 fikk Equinor utforske 4 lisenser tildelt av Olje- energidepartementet. 5 nye brønner er bygd i 2019. Før denne tillatelsen ble bygd ble det gjennomgått grundige risikoanalyser og offentlig høring. Mange var imot det, tiltross for at det gikk gjennom.

De har 5 påstander på nettsiden sin som argumenterer for hvorfor det er forsvarlig å lete etter olje.

Påstand # 1 Det er åpent hav der letingen foregår. Takket være Golfstrømmen kan isen være 400-500 km unna. Det betyr at både isen og isbjørnene får være i fred.

Påstand # 2 Det drives like forsvarlig boring i Barentshavet som resten av den norske sokkel. De er godt kjent med geologien, værforholdene og havdypet. Det er boret 150 brønner uten at det har skjedd et alvorlig uhell.

Påstand # 3 Sikkerheten er høyt prioritert. De benytter en toppmoderne leterigg med svært avansert utstyr. Beredskapsfartøyene ligger like ved om noe skulle skje.

Påstand # 4 Planeten tåler et nytt oljefelt. Slik verden er i dag vil ikke fornybar energi alene kunne dekke behovet. Tidligere felt avtar og må derfor erstattes.

Påstand # 5 Oljefunn i Barentshavet kan bli betydelig verdiskapning. Oljen det lettes etter håper man at er av god kvalitet og lettere slik at den er gunstigere i et klimaperspektiv.

Equinor sier; hvorfor ønsker vi å utforske Barentshavet i det heletatt? Det handler om å veie kontrollert risiko mot store muligheter for nasjonen. Hvorfor skal vi takke nei til et nytt kapittel i det norske oljeeventyret når det kan gi oss trygg og god økonomisk fremtid? Spørsmålet er hva folket tenker om dette.

Naturvernforbundet har skrevet et innlegg på nettsiden sin som fremmer deres mening angående oljeboring i Barentshavet.

De sier blant annet,» Oljebransjen har ingenting i Barentshavet å gjøre. Dette er svært sårbar arktisk natur hvor vi finner noen av verdens viktigste gyte- og oppvekstområder for fisk. Et oljeutslipp i disse områdene vil kunne få katastrofale konsekvenser for de livsviktige økosystemene der, sier Ask Lundberg.» Dette vil vel jeg som mange andre si meg svært enig i. Hvorfor ta en så stor risiko som kan forårsake så mye om et uhell skulle skje. Kan vi ikke bare la oljen være og heller se etter nye muligheter innenfor fornybar energi?

Det er skrevet om problematikken i en kronikk i Aftenbladet; Tre «generasjoner»: Norge må slutte å lete etter olje og gass.

Titusenvis av ungdommer har i vår streiket skolen for klima med krav om at politikerne må satse mindre på olje og gass, men regjeringens svar er det stikk motsatte.

En av overskriftene i kronikken sier «Politikk for klimakatastrofe». Slik det skrives så styrer den norsk olje- og klimapolitikken mot en global oppvarming som er langt over målet som er satt med å holde oppvarmingen under 2 grader. Om alle andre land skulle gjort som Norge gjør i dag vil leveplassen til millioner av mennesker forsvinne. Stor deler av verden vil bli ulevelig. Om samvittigheten til Norge er på plass kan man lure på. Tenker man på alle barna og barnebarn som skal ta over for våres generasjon en dag?

Om jorda får mer enn 1,5 grader i oppvarming vil vi få svært store problemer i fremtiden. Det vil skape ekstremvær med sterke stormer og oversvømmelser, tørke og branner. Dette vil igjen skade mange mennesker og føre til død. Dette vil også føre til enorme mengder flyktninger som kommer til å skape alvorlige konflikter og krig.

Klimakrisen er noe vi skal ta på ALVOR! Det nytter ikke å utsette problemene lenger, men å ta tak og se på nye løsninger som kan være med på å redde jorda vår.

Tekst til bilde nr 20050330-025:Det står dårlig til med jordas helsetilstand, er konklusjonen i en ny FN-rapport. (Foto: NASA) *** Local Caption *** Jorda

Kilde: