christinalundsten mars 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Equinor er en av flere oljeplattformer som leter i Barentshavet mellom Novaja Semlja, Frans Josefs land og Svalbar. Leteboringen i Barentshavet sørøst er et resultat av norske myndigheters langsiktige nordområdesatsing. Mange mener dette er uforsvarlig og er i mot deres arbeid her. På deres nettside Equinor.no kan vi lese om hva de gjør og hvorfor, samtidig som de har tatt for seg noen av de kritiske spørsmålene og besvart de på en redelig måte.

“Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder.Det er fortsatt rent og rikt, men påvirkes av menneskelig aktivitet og klimaendringer.” – Miljøstatus

I Barentshavet er det stor fiskebestand og plankton, og er et viktig leveområde for flere sjøpattedyr. Det gjør at Barentshavet har en av verdens høyeste tettheter av sjøfugl, og det er derfor mye diskusjon rundt om dette er riktig av Equinor.

Noen tror at Equinor borer i Arktis i isfylte farvann, ved siden av isfjell og isbjørner, men dette stemmer altså ikke. Der de skal bore er det åpent hav og cirka 400-500 km til is. Operasjonen kommer til å bli stanset dersom de nærmer seg 50 km til isen.