Annagilberg January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Verden er stadig under utvikling, og teknologien er med på å forandrer alt vi gjør. Filterbobler og ekkokammer er en del av dette. Er det greit at algoritmer eller mennesker bestemmer hva vi ser og hva vi ikke ser? Hva er filterbobler? Hvis du og en venn gjør et søk i Google på «Thailand» er …