mfper January 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Generasjonsskille

Vi befinner oss i dag i en overgangsfase i arbeidslivet, hvor en ny generasjon arbeidstagere som er blitt eksponert for en mer globalisert kultur gjennom enkelte kanaler. Eksempelvis internett og sosiale medier. 

Vi har også de som var aktive i arbeidslivet før denne eksponeringen. De vil ha mindre påvirkning fra disse kanalene, og kan derfor ha en annen innstilling ovenfor arbeidslivet.

Den nye generasjonen arbeidstagere

Det har seg slik at det har blitt en allmenn oppfattelse for den nye generasjonen med arbeidstagere at de skal gripe alle muligheter som byr seg. Får de en mulighet eksempelvis et jobbtilbud, så er det mer attraktivt enn den jobben de har i dag, og det skyldes at det er en mulighet. Frykten for å gå glipp av en mulighet er større en den oppfattende risikoen av å gjennomføre en slik endring. Jeg oppfatter at det er et skille mellom hvordan den nye generasjonen med arbeidstagere og de resterende arbeidstagere oppfatter slike situasjoner og vil derfor ha forskjellige meninger om hvordan arbeidslivet fungerer.

Hvis vi går litt tilbake i tid så kunne man gjette hvilket yrke en personen vil ende opp med gjennom minimalt med informasjon om hvor personen er oppvokst, og hvilket yrke deres foreldre hadde. I dag så skjønner du ikke hva de jobber med selv om de har forklart deg det.

Lojalitet

Den generelle oppfattelsen av lojalitet er at du skal være lojal mot din egen arbeidsgiver, samt de kollegaene du jobber sammen med.

Oppfattelsen av hva som er lojalt har ikke endret seg, men det som har endret seg er hvem man skal være lojal ovenfor. Det er blitt viktigere å skape nettverk med gode relasjoner og bygge erfaring gjennom å jobbe med forskjellige arbeidsgivere. Tidligere var innstillingen for å ta steg frem i karrieren så kan man gjøre det internt i en organisasjon eller en bedrift, mens i dag så tror det at du må jobbe i flere forskjellige selskaper for å ta steg oppå i karriere stigen.

Resultatet av generasjonsskillet

Vi kan se et skille på dem som har vokst opp med sosiale medier og de som ikke har det. Eksponering for en kultur som handler om å vise fram sin beste side har påvirket den nye generasjonen arbeidstagere. De har en annen oppfatning om hvordan man skal forholde seg til kollegaer. De legger mer vekt på relasjoner og mindre vekt på lojalitet til arbeidsgiveren. Resultatet av dette er at de vil bytte jobb flittigere for å ta nye karriere steg istedenfor å gjøre det internt i en organisasjon.

kilder:

https://www.infotjenester.no/artikler/hva-betyr-lojalitetsplikten/

https://www.cw.no/artikkel/debatt/lojalitet-til-arbeidsgiver-en-viktig-kvalitet-2019