dleg juni 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Driver du en bedrift med et mål, men vet ikke hvordan du skal nå det eller øke salget? Da er svaret veldig lett og det er å utforme en god digital strategi. Det er mange bedrifter som vet hva de ønsker og vil ha, men er alltid usikker på hvordan de skal utføre dette og mye av dette gjør at bedriften gjør en feil strategi som tilslutt går galt.

Noen innlegg tilbake så snakket vi litt om hva Inbound marketing og kort forklart så er det å markedsføre bedriften gjennom SoMe, blogg, SEO, blogg, e-bøker og annet innhold for å tiltrekke seg kunder gjennom kjøpsprosessen.

Prosess som består av tre deler:

 1. Analysere det eksterne og interne vurderingene. Dette går gjennom hva målet til bedriften er og hva nåværende situasjonen. Her er det også viktig å se på kundene, konkurrenter, markedet og rundt seg.
 2. Man må lage en plan på hvordan man skal utføre målet
 3. Implementer alle de stegene i bedriften og se om hva som fungerer og ikke.

Fokuser på kundene!

Det er viktig å forstå kundene og at de bør alltid være i fokus. Det som skjer er når kunder blir fornøyde med produktet eller service så får man loyale kunder og resultatet av det er lønnsomhet for bedriften. Målgruppe er viktig for bedriften din og med dette så er “personas” et godt eksempel på hjelpemiddel for å nå ut til ønsket målgruppe og utføre systematisk arbeid. Dette blir brukt for å personalisere eksisterende, potensielle og tidligere kundegrupper.

Når man skal bruke “Personas” så kan man lage en undersøkelse eller spørsmål i forbindelse med hva slags kundeprofil de ønsker å nå ut. Dette kan være detaljert og dybdespørsmål. Eksempler på spørsmål:

 • Hvem er kundene?
 • Hvilke behov har de?
 • Hvor og hva handler kundene?
 • Hvilken kanaler bruker de?
 • Hvem påvirker dem?
 • Hvordan kan de finne bedriften?
https://www.avidlyagency.com/no/growthhub/hva-er-personas

Hvordan skal man utvikle dette?

Høres dette mye å gjøre? Det er flere måter hvordan man kan utforme digitale strategier på. Under en forelesning vi hadde så viste Ander Mamen en modell som er oversiktig, enkel å forstå og deller alle de viktigste når det kommer til digital strategi.

Chaffey, Dave “Formulating a Marketing Strategy, Digital Marketing Fundamentals.

Denne modellen går ut på at man skal svare på 7 spørsmål for å kunne utforme en digital strategi.

 1. (Goal): Hva er det organisasjonen ønsker å oppnå? (målet)
 • Ha en klar mål

2. (Market analysis): Hva er nåværende situasjonen til bedriften og hva ønsker de å vise i markedet? Noen trusler eller muligheter?

 • Kartlegg bedriftens nåværende status. Dette vil gi en forståelse på hvilket utgangspunkt bediften har. Hva som må gjøres for å komme dit man ønsker og se på hva som påvirker bedrfitens posisjon i markdet.

3. ( Organisation analysis): Hva kan være muligheten og truslene som organisasjonen har når det gjelder kompetanse, ressuser og teknologi? Noen svakheter eller styrker?

 • Dette er viktig å vite hva slags kompetanse bedriften din har og hva som mangles i bedriften, dette gir dere en utvei på hvordan dere skal jobbe fra. Veldig viktig å vite hva som skjer rundt for å kunne nå målet.

4. (Confrontation): Hva er det bedriften deres kan lære av styrkene og svakhetene sammen med fremtidige trulser og muligheter?

 • SWOT analayse er en helhetlig oversikt og veldig relevant for dette.

5. ( Segmentation, Target market og positioning): Hvordan kan organisasjonen best segmentere markdet? Hvilke valg må de gjøre for at det skal være relevant for målgruppen og posisjonere seg sammenlignet med konkurrentene?

 • Bedriften må først segemere seg og etter gjerne velge en eller to primære målgrupper de vil ha. Bedriften må også velge hvordan de øsnker å posisjonere seg.

6. (Objectives and outliners marketing mix): Hva må organisasjonen endre for å oppnå dette? Hvordan vil det nye markedsmisken ut?

7. (Implementation): Hvilke endringer må virksomheten gjøre innen resusser, teknologi og oragnisering for å oppnå målet?

 • Implementer det dere har lært i bedriften og gjør endringene som er nødvendig for å komme i målet.

Kilder:

Chaffey, David. 2019. Digital Marketing Fundamentals. Pearson Education Limited.