Marie Steiro Ramberg mars 14, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Growth marketing er et hett tema internasjonalt, og flere og flere bedrifter begynner å ta i bruk denne «nye» metoden innenfor markedsføring. Her i Norge derimot er det veldig få som faktisk vet hva dette dreier seg om – noe vi i DIG2100 fikk en aldri så liten innføring i denne uken. 

Hva er growth marketing?

I en verden med stadig økende konkurranse mellom ulike aktører i markedet, har det aldri vært vanskeligere å kjempe om folks oppmerksomhet. Dersom man ikke klarer å holde tritt med de distruptive endringene i samfunnet, kan det bety slutten for din virksomhet. Dette er mye fordi konsumentenes behov endres i tråd med den teknologiske utviklingen. Kampen om å beholde kundene er den mest avgjørende markedsføringsoppgaven, likevel sliter mange bedrifter på dette området. 

Growth marketing kan oversettes som vekst-markedsføring, og representerer nettopp markedsføring hvor hovedfokuset er å hele tiden se etter nye vekstmuligheter. Det som skiller dette fra tradisjonell markedsføring er at det gjennom å ta i bruk digitale verktøy (som blant annet A/B testing, søkemotoroptimalisering og analyseverktøy) gir bedrifter verdifull innsikt i kundenes behov, og ved å kontinuerlig prøve ut nye løsninger og foreta eksperimenter vil man ha en bedre forutsetning for å øke antall kunder og holde seg konkurransedyktige. Det handler om å være kreativ, prøve og feile – og dermed lære av disse feilene.

Illustrasjon på alle de ulike områdene growth marketing er innom // growthtribe.io

Hvordan implementere en growth marketing prosess?

Det er ulike steg man må følge for å implementere en growth marketing prosess. Den kalles The GROWS Process, hvor man gjennom ulike tiltak skal kunne forbedre vekstmulighetene innenfor den enkelte bedriften på en mest mulig effektiv måte. Men før man går i gang med denne prosessen er det aller først noen forutsetninger som må tas i betrakting:

 • For det første kan man ikke hoppe inn i GROWS prosessen dersom man ikke har en gyldig forretningsmodell: denne skal si noe om hvordan en organisasjon skaper og leverer verdier internt og eksternt. 
 • For det andre må man være sikker på at virksomheten, produktet eller tjenesten man tilbyr løser et spesifikt problem. 
 • For det tredje er det nødvendig å ha en klar forståelse av kundesegmentet: hvilke målgruppe er det man ønsker og nå ut til, og dekke behov hos?

Øverst i GROWS prosessen, finner vi noe som kalles The Pirat Funnel. Denne trakten illustrerer 6 ulike steg et kundesegment gjennomgår i kundereisen. Dette er samtlige viktige spørsmål som må kartlegges og besvares for å kunne levere best mulig kundeopplevelse, og er avgjørende for å opprettholde kundegrunnlaget.

 • Awareness – Hvordan får vi folk til å besøke nettsiden vår? 
 • Acquisition – Av de menneskene som besøker siden, hvor mange er det som gjør den første, spesifikke handlingen som kreves av brukerne? (for eksempel å melde seg på nyhetsbrev) 
 • Activation – Hva er vårt «wow-moment», hvordan vet vi om brukeren hadde en bra brukeropplevelse og faktisk kommer til å returnere?
 • Retention – Hvordan kan vi sørge for at brukere fortsetter å komme tilbake og handle? 
 • Referrals – Hvordan oppmuntrer vi til vitalitet? 
 • Revenue – Hvordan er forretningsmodellen vår? 
Hva som skiller en growth marketer fra en tradisjonell markedsfører er at man ser på alle stegene i trakten // growthtribe.io

Når man har svart på disse spørsmålene i The Pirat Funnel, kan man endelig se på stegene i GROWS prosessen:

 1. Gather ideas: Det hele starter med en kreativ prosess hvor man blant annet gjennom brainstorming innhenter ideer for hvordan man kan forbedre seg. 
 2. Rank ideas: Her handler det om å rangere ideene i den rekkefølgen man skal prioritere dem
 3. Outline experiments: De høyest rangerte ideene blir skissert og man eksperimenterer med disse – noe som vil bekrefte eller avkrefte hvorvidt dette var en god idé eller ikke, og på bakgrunn av dette ser man hvilke ideer som fungerer best i praksis. 
 4. Work, work, work: I denne fasen handler det rett og slett bare om å jobbe hard med eksperimentene, eller som Karl Philip Lund liker å si det: «…implementere som et helvete». 
 5. Study data: Det siste steget handler om å studere og analysere resultatene av eksperimentene man har utført. 
The GROWS Process // growthtribe.io

Det som er spesielt med denne prosessen er at man ikke er ferdig etter det siste steget – da begynner man bare fra starten igjen, og slik repeterer man disse stegene helt til man når det store målet. Det er gjerne dette som omtales som et growth hack, og kjennetegnes ved at man har klart å knekke koden som gjør at bedriften vokser. En viktig huskeregel er at det skal være rom for å feile, og det er gjennom å prøve ut de ulike eksperimentene at man klarer å finne ut hva som funker og ikke.

Avslutningsvis tror jeg personlig at growth marketing i årene fremover vil bli revolusjonerende gjennom kombinasjonen av kreative tilnærminger og effektive resultater. Som nevnt i innledningen er det helt avgjørende for bedrifter å følge med på trender som skjer i samfunnet – og dette er desidert en av dem.

Kilder:

 • Notater fra forelesning
 • Grow.ac/grows
 • https://growthtribe.io/blog/what-is-growth-hacking-back-to-basics/
 • https://www.drift.com/blog/what-is-growth-marketing/