Nhu Ha Nguyen april 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Refleksjonsoppgave 2 av 4.

I dagens blogginnlegg vil jeg og Victoria identifisere hva en målgruppe er og hvilke målgrupper som har størst potensial ved bruk av sosiale medier i en bedrift. Samtidig vil vi nevne hva slags gevinster dette kan gi eller utløse for bedriften.

Målgruppe

For å kunne identifisere hva en målgruppe er kan vi starte
med å tenke over hvem er det bedriften vil kommunisere med og hvem er det
bedriften vil nå deres budskap til gjennom sosiale medier. Vi kan nå påbygge
dette med å si at en målgruppe er en gruppe mennesker bedriften vil produsere
et meningsfullt innhold til, som også bidrar til å nå målet til bedriften. For
å kunne klare dette må bedriften vite hvem de snakker til. 

En virksomhet kan rette seg mot flere interessenter, men det
viktigste er å definere dem for å vite hva som skaper verdi for den eventuelle
kunden. Interessentene er grupper og individer som kan påvirkes, ha betydning
for- eller er påvirket/berørt av resultatene av en virksomhets forretningside.
Det vil derfor være meningsløst for bedriften å utarbeide en strategi uten å
vite hvem de kommuniserer til og hva kundenes atferd og preferanser tilsier.
For at bedriften skal  kunne komme
tettere på målgruppen og for å spesifisere målgruppen er det verdt å gjøre en
analyse av interessentene. Dette vil gi bedriften grunnlag for å definere
målgruppen og gi grunnlag for videre beslutninger som skal tas i en bedrift.

En interessent-analyse kan være et slikt kart.

Skjermbildet tatt av powerpoint til Cecilie Staude.

Målgruppene som har størst
potensial

Hvilken
målgruppe som har størst potensial ved bruk av sosiale medier i en bedrift kan
vi finne gjennom tre kategorier. Disse er blant annet kikkere, delere eller skapere.

Kikkere: Er de passive forbrukere av
innhold og informasjon som ligger ute på nettet. Disse forbrukere er også primære
kikkere men bidrar sjeldent med eget innhold.

Delere: Denne gruppen består av
forbrukere som deler og bidrar til innhold som andre brukere skaper eller lager
utenfor sitt eget nettverk. Vi kan si at denne gruppen med forbrukere bruker
svært mye og til masse forskjellig, dette kan være i debatt og diskusjoner.

Skapere: Forbrukere i denne gruppen kan
beskrives som aktive brukere som produserer eller modifiserer innhold på
internett. Denne gruppen er primært sosial interaksjon med venner og familie.

Gevinster

Gevinstene
som gir og kan utløses ved bruk av sosiale medier i en bedrift kan være mange,
blant disse som blir verdt å nevne er rasjonaliseringsgevinster,
styringsgevinster, organisasjonsgevinster og markedsgevinster. Vi vil forklare
kort og enkelt hva disse gevinstene innebærer.

Rasjonaliseringsgevinster:
Bruk av
sosiale medier som teknologi i form av å effektivisere eksisterende prosesser i
en bedrift. Kan blant annet være å bruke sosiale medier til å rekruttere
ansatte i en bedrift. Fordelen er at rekrutteringsprosessen går fortere og
mulighet for flere søkere er dermed større. Et annet eksempel er å  effektivisere dialog mellom medarbeidere i
bedriften men samtlige forsterke kundeservicen.

Styringsgevinster:
Ved bruk
sosiale medier vil dette fremskaffe sammensatte informasjon som kan gi bedre
forståelse og grunnlag for å se et helhetsbilde og kunne gi bedre beslutninger
for bedriften.

Organisasjonsgevinster: Gevinstene som utløses ved bruk av sosiale medier kan være internt i bedriften. Dette ved å øke involvering av ansatte, kollektiv, samhandling eller læring i en bedrift. Det blir dermed viktig at de ansatte ser potensiale til å bruke sosiale medier innen bedriftens kommunikasjonskanaler for å kunne utløse gevinsten.

Markedsgevinster: Sosiale medier vil være et
verktøy som vil hjelpe og øke effekten til kommunikasjon og dermed skape
konkurransefortrinn for bedriften. Dette kan gjøres gjennom markedsføring og i
tillegg vil dette bidra til å nå målene som er satt i bedriften.