andreahopen mars 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Modul to i digital markedsføring er godt i gang, der foreleser Cecilie Staude tar oss gjennom emnet «Sosial kommunikasjon». Cecilie har tatt oss gjennom mange spennende temaer, som vi nå skal bearbeide og jobbe med gjennom en gruppeeksamen. I denne oppgaven skal vi utforme en kommunikasjonskampanje for en selvvalgt virksomhet der FNs bærekrafts mål står i fokus. Virksomheten vi har valgt er Bergans of Norway, som jobber hardt for å levere så bærekraftig som overhodet mulig. 

I dette innlegget skal jeg skrive om den målgruppen vi har valgt å fokusere på gjennom kommunikasjonsplanen for Bergans. Jeg skal også gå inn på hvilke sosiale medier vi har tenkt å bruke, samtidig som jeg skal kort skal skrive om brukeratferden til målgruppen vår i sosiale kanaler. 

Målgruppen for kommunikasjonskampanjen

Målgruppen for kommunikasjonskampanjen vår vil være forbrukere mellom 16 og 34 år som er glad i å gå på tur ute i skog og mark. Målgruppen består både av de forbrukerne som har hørt om Bergans men som kjøper produkter fra konkurrentene (eksempler er Stormberg og Norrøna) og de som ikke har hørt om merkevaren. Vi har valgt å ta utgangspunkt i unge mennesker fordi det er naturlig å tenke at dette er en brukergruppe som tilbringer mye tid på sosiale medier. Ved å se på befolkningens bruk av sosiale medier etter aldersgrupper, ser vi at 89 prosent av de mellom 16 og 24 år bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig. Blant de mellom 25 og 34 år bruker 78 prosent sosiale medier daglig eller nesten daglig. 

http://tidliginnsats.forebygging.no/Artikler--Kronikker/Forebyggende-ungdomsarbeid-gjennom-sosiale-medier/

Hvorfor sosiale medier? 

I følge kampanje.com (2017) ser man at seerminuttene for kringkastet TV faller, fortere enn seer minuttene for strømme-TV øker. Det betyr at unge mennesker bruker tiden sin på for eksempel sosiale medier. Basert på målgruppebeskrivelsen konkluderer vi med å bruke Instagram, Snapchat, Facebook og Youtube. De tre første mediekanalene definere vi som betalte mediekanaler, fordi annonsøren betaler for medieplass for budskapet. Youtube inngår som en eid mediekanal, da Bergans selv produserer innhold på sin egen konto. Betalingen er knyttet til dekning (hvor stor andel av målgruppen som nås gjennom mediene) og frekvens (hvor ofte du kan treffe målgruppen i ulike medier. Måles i uker, dager og per bruk). Dersom en bruker engasjerer seg mye i et sosialt nettverk, vil du hyppigere få opp oppdateringer. De sosiale kanalene er lett tilgjengelig for de fleste av oss og frekvensen blir betraktelig større sammenlignet med bruk av tradisjonelle medier som TV, radio og avis.

Sosiale medier blir brukt som en nyhetskilde

Nesten halvparten av norske 9-18 åringer foretrekker sosiale medier som kilde til nyheter. Ikke bare er sosiale medier viktig når det kommer til å kunne sosialiseres og underholdes, men å bruke det som en nyhetskilde er det kanalene blir brukt mest til. Dermed er det viktig for merkevarer som Bergans å tilrettelegge godt innhold, så de treffer de unge. 

Kilder

https://medietilsynet.no/om/aktuelt-2018/sosiale-medier-er-barn-og-unges-viktigste-nyhetskilde/

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/fire-av-fem-nordmenn-bruker-sosiale-medier

https://kampanje.com/medier/2017/07/stadig-farre-unge-seere-titter-pa-vanlig-tv–bruker-like-mye-tid-pa-stromming/

http://tidliginnsats.forebygging.no/Artikler–Kronikker/Forebyggende-ungdomsarbeid-gjennom-sosiale-medier/