Sealie april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvem er hvor? og hvor mye er hvem hvor?

Jeg har laget en markedsføringplan for Tine og har fundert over hvilke målgrupper som holder til hvor. På sosiale medier kan man tenke seg at det er de unge som har størst aktivitet, noe som er sant i mange tilfeller. Men den eldre garden, helt opp til den syvende far i huset, er stadig mer aktive på sosiale medier.

https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/

Lenken over fører til undersøkelser gjort av “Pew Research Center”.

Facebook

Facebook demographics 2020

Her ser vi at selv aldersgruppen 65+ er godt representert på plattformen Facebook. En markedsføringskampanje vil derfor kunne benytte seg av Facebook som plattform for å nå både de yngre og de eldre. Økonomisk sett vil det kanskje være mest gunstig å bruke Facebook for å nå aldersgruppen 18-49 ettersom de er mest representert. Vi ser også at de er flest kvinner som bruker Facebook selv om forskjellen ikke er så stor at en kjønns-eksklusiv kampanje vil være hensiktsmessig.

Instagram

Instagram demographics 2020

På Instagram er alderdistribusjonen ganske annerledes. Under utforming av en markedsføringskampanje er denne distribusjonen såpass spredd at en spisset kampanje vil kunne være mer gunstig. En reklame med innhold som er spesielt rettet mot unge vil sannsynligvis ha mer suksess enn en generell en i dette tilfelle. Instagram lar også markedsførere velge hvilken aldersgruppe reklamen skal vises for. Dette åpner for ytterligere tiltak i retning skreddersydde markedsføringsløsninger til hver enkelt forbruker.

Snapchat

snapchat demographics 2020

Av de nevnte sosiale mediene har snapchat den mest ujevne aldersdistriubusjonen og den jevneste kjønnsdistribusjonen. Snapchat har en tilstrekkelig overflod av unge brukere til at de eldre i stor grad kan ignoreres under kampanjeutformingen.

Penger baby

I alle info-grafene over er årlige lønnsinntekter nevnt. Prosenten av folk som har en høyere inntekt er spesielt lav hos Snapchat. Dette skyldes sannsynligvis i stor grad den svært unge brukerbasen. Ettersom hovedmålet for de fleste bedrifter er å tjene penger kan det være interessant å ta utgangspunkt i lønnsinntekten på de forskjellige plattformene ved utforming av en plan. Basert på lønnsinntekter vil Facebook altså være den mest lukrative plattformen for markedsføringskampanjer, om lønnsinntekter fører til økt sannsynlighet for høyere forbruk.

Det er viktig å nevne at prosenten de oppgir ikke tar for seg hvor mange brukere plattformen har totalt. En mer ettertraktet form for data i vårt tilfelle ville vært gjennomsnittsinntekt per forbruker, kanskje også delt opp etter aldersgrupper for å se hvor mye penger gjennomsnittsbrukeren i hver enkelt aldersgruppe har på de forskjellige plattformene.