veggis86 april 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

bildet hentet fra https://unsplash.com

Hva er en målgruppe?

En målgruppe defineres som en gruppe eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er rettet inn mot. Dyreparkens målgruppe trenger ikke kun være en men flere avhengig av hvor de ønsker å få tilslag opp mot ønsket målsetninger Dyreparken har. En målgruppe kan velges ut etter bestemte demografiske kriterier som kjønn, alder, inntekt, utdanning, bosted, forbruk og kundeforhold. Det kan i tillegg velges målgrupper ut fra psykografiske kriterier som holdninger, personlighet og livsstil eller atferdsmessige kriterier som brukshyppighet og merkelojalitet.

Stakeholder Theory:

Dette er en teori om hva som er en bedrifts interessenter både internt og eksternt. Freeman nevner i sin film på YouTube at denne teorien er en ide om hvordan organisasjoner fungerer. Dyreparken bør ha fokuset rettet opp mot både de interne og eksterne interessentene som de har for å kunne utvikle en plan for hvordan man sammen skal kunne oppnå organisasjonens kortsiktige og langsiktige mål. De interne interessentene i dyreparken er i vårt tilfelle de ansatte, eiere og ledelsen. De eksterne interessentene er leverandører, samfunnet, myndighetene, kreditorer, aksjeholdere og kundene.

Den interne målgruppen til Dyreparken bør være å satse på de ansatte. Dette bør da være ansatte med samme holdninger til dyr og kunnskapen til å ivareta dyrenes beste og kundene. Ledelsen og eiere bør kunne kommunisere dyreparkens budskap om å ivareta dyrene de har, parken og driften.

En god målsetning vil sørge for at interessenter ønsker å jobbe i samme retning. Dersom man klarer å formidle budskapet ved å jobbe i dyreparken så vil du kunne hjelpe til med å bidra til noe positivt, samhold og kunnskap så vil dette også skape en interesse blant de yngre og eldre som kunne tenke seg å søke på jobb eller frivillig til prosjekter.

De eksterne målgruppene kan i første øyekast fremstå som barnefamilier, turister og de som liker skuespill av begge kjønn. Men Dyreparken bør heller ikke glemme å kommunisere budskap som kan bidra til økt interesse blant myndigheter, investorer, leverandører og samfunnet.

Ved å kunne utbedre en slik plan for kommunikasjon så vil man nokså trolig kunne skape en økt interesse for Dyreparken. Dyreparken er ikke kjent for å være en park med en rimelig inngangspris. Dette har kunder reagert på tidligere og det kan fort bli ganske dyrt for en familie på fire å reise på besøk dit.

Dersom dyreparken kunne kommunisert på sosiale medier og vise mer frem dyrene som har det bra, får pleie og utstyret de trenger så vil det kunne forsterke argumentet mot en dyr billett ved å skape en holdning og lære forbrukerne/kundene noe. Dette vil også fange oppmerksomheten til interessentene

Kilder:

https://snl.no/målgruppe

https://hbr.org/2008/05/answers-to-all-of-your-grounds