emmastoele mars 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I hjemmeeksamen som vi har fått udelt har jeg og gruppen min valgt å ta for oss Tine. Som mange vet er Tine et selskap som driver med produksjon og salg av meieriprodukter.
Vi har valgt å rette vår kampanje mot målgruppen ungdom og unge voksne.
Dette ettersom at eksamen handler om FNs bærekraftsmål satt opp mot det utvalgte selskapet. Det er de unge som skal ta vare på jorden i lang tid framover. Derfor har vi som mål å påvirke de unge slik at de kan bidra til atferdsendring i tiden framover.

Bærekraftsmålsirkelen hentet fra regjeringens nettside.

Når det kommer til å bruke sosiale medier for å nå målgruppen er vår utvalgte målgruppe perfekt for dette.
Nesten alle unge bruker i dag sosiale medier i en eller annen grad. Mange er på sosiale medier nesten hele tiden, og vi logger ikke lengre ut av de forskjellige nettsidene og appene. 

Innenfor vår eksamensoppgave har vi valgt å kommunisere til målgruppen gjennom Instagram og Snapchat.
Dette kommer av at vi ut ifra egen erfaring ser på disse to appene som de mest populære i dag. Snapchat selv sier at deres viktigste målgruppe er nettopp de unge i en alder mellom 13 og 23 år.
Derfor ser vi på det som en effektiv måtte å kunne spre vårt budskap til målgruppen på Snapchat og Instagram.

Instagram er en bildedelingstjeneste hvor brukerne kan dele bilder og videoer med følgerne. Snapchat er også en tjeneste for bilde og video deling, men her deles det bare til personen man velger å sende til.
I tillegg til dette har begge appene funksjonen historiedeling hvor brukerne kan dele et bilde eller video i 24 timer for alle følgerne.

Kilder:
https://www.snapchat.com/l/nb-no/
https://www.regjeringen.no/no/sub/fns-barekraftsmal/id2590133/