fridasundbye januar 8, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En voksende del av menneskelige aktiviteter, som sosiale interaksjoner, underholdning, shopping og informasjonssøk, er nå formidlet av digitale tjenester og enheter. Fordi atferden formidles over digitale plattformer kan den enkelt registreres og analyseres, noe som er viktig når det kommer til målrettet digital markedsføring.

Artikkelen «Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior» basert på en studie utført av Michal Kosinski, David Stillwell og Thore Graepel, demonstrerer i hvilken grad grunnleggende digitale arikiv om menneskelig atferd kan brukes for å automatisk og nøyaktig estimere et bredt spekter av personlige attributter. Studien baserer seg på hva testpersonene liker på Facebook av bilder, nyhetsartikler og statusoppdateringer. Grunnen til at man kan hente ut så mye informasjon kun fra likes, er at en like representerer en generisk type digitalt arkiv, på samme måte som kjøpshistorikken på bankkortet ditt. Denne informasjonen kan brukes til å finne frem til en stor variasjon av personlige attributter, alt fra seksuell orientering til intelligensnivå.

Å kunne forutsi forrukeres individuelle attributter og preferanser kan brukes til å forbedre flerfoldige produkter og tjenester. For eksempel digitale systemer og enheter, som nettbutikker og biler, kan designes og justeres for å være best mulig tilpasset hver bruker sin antatte profil. I tilegg kan relevansen til markedsføring og produktanbefalinger bli forbedret ved å legge til de psykologiske dimensjonene man kan få tilgang til gjennom en slik type analyse, til allerede eksisterende brukermodeller. Videre kan digitale arkiv over atferd skaffe en beleilig og pålitelig måte å måle psykologiske trekk på. Automatisert vurdering basert på analyse av atferd fra store utvalg kan både være nøyaktig, men også muliggjøre vurdering over tid som kan gjøre det mulig å oppdage trender. Dette vil være nyttig informasjon for en markedsfører da det å spotte en trend tidlig kan gi store muligheter i markedet.

Inbound Group har rangert personalisering som den viktigste trenden innenfor digital markedsføring. De definerer personalisering som prosessen der man «tilpasser innhold ettre hvem som leser og hvor de er i kjøpsprosessen». Den personaliseringen man kan oppnå gjennom bruken av eksempelvis den type data studien samlet inn, vil man i følge Inbound Group kompensere for det som nå kan oppleves som støy i form av markedsføring fra alle kanaler. Ved personalisering derimot, benytter man seg av informasjonen man har samlet inn om målgruppen sin, og tilpasser markedføringen gjennom å gjøre den mer personlig.

Det negative aspektet ved denne typen innsamling av personlige data er at det lett kan anvendes på et stort antall mennesker, uten å skaffe seg deres godkjenning og uten at de selv merker det. Det vil si at hvem som helst kan bruke software for å tilegne seg attributter som intelligens, seksuell orientering eller politisk ståsted uten at personen hadde som hensikt å dele denne informasjonen. Det er lett å tenke seg hvilke negative konsekvenser dette kan føre med seg.

I den stadig økende mengden av digitale spor mennesker etterlater seg, blir det vanskeligere og vanskeligere for individer å kontrollere hvilke av sine attributter som avsløres. I verste fall kan den økende bevisstheten rundt digital eksponering påvirke individers erfaringer med digital teknologi negativt, og minske deres tillit til online tjenester. For digitale markedsførere vil dette føre til store implikasjoner og noe man må ta hensyn til.

For å oppsummere viser studien til en relativt enkel metode man kan benytte seg av for å skaffe informasjon om sin målgruppe. Informasjon om attributter og preferanser muliggjør målrettet digital markedsføring som er noe vi i følge Inbound Group kommer til å se mer og mer av fremover og som er helt nødvendig for digitale markedsførere å benytte seg av for å holde seg relevante. Hvis man i tillegg til dette ser på muligheten for å kunne spotte trender tidlig, er dette absolutt noe man burde holde seg oppdatert på utviklingen til som en digital markedsfører. Selv om dette er en spennende studie som viser til nye måter å tilegne seg informasjon om ulike målgrupper på, må man også være klar over de negative implikasjonene dette kan medføre med tanke på personvern og negative erfaringer med digital teknologi for forbrukerne.

Artikkel og studie.

Inbound Group.

Dette innlegget er skrevet på bakgrunn av en oppgave gitt av Arne Krokan etter første forelesning i Digital markedsføring. Oppgaven var å ta et element fra forelesningen man syntes var interessant, og skrive et blogginnlegg om det.