MonaElizabeth april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Store deler av dagens markedsføring og påvirkning skjer gjennom de store sosiale medier plattformene. Sosiale medier har åpnet seg mer og mer for de fleste målgruppene. Vår målgruppe Med utgangspunkt i at sosiale medier er markedsføringskanaler for vår virksomhet The Body Shop, har vi valgt målgrupper med alder 18-29 år for denne markedsføringskampanjen. Dette er …