DavidFuruhaugen mai 21, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal det snakkes om hvilke markedsføringskanaler bedrifter bør benytte seg av i 2021. Når vi snakker om markedsføringskanaler som bedrifter kan benytte seg av, vil navn som Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch osv dukke opp. Dessverre vil ikke dette innlegget foreta seg alle de sosiale mediene, men det skal gjøres rede for tre av disse.