Sealie april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Tine er aktøren vi valgte å ta for oss. Vi ønsker å utvikle vår kunnskap angående Tine i og med at de er en såpass innflytelsesrik aktør på det norske markedet. Tines forhold til FNs bærekraftsmål er beskrevet i et tidligere blogginnlegg noe som legger grunnlag til hvordan Tine opererer. Men i dette blogginnlegget skal vi fokusere på markedsføringstiltak som Tine har igangsatt for å påvirke holdninger og oppmerksomheten til kunder i henhold til bærekraftsmålene.

Norsk på 30 dager. For privatister og elever som tar norsk for vgs ...

Tine har alltid fokusert på følelsen av norsk nasjonalisme når de har produsert reklamer. Gjennom de fleste reklamene har Tine brukt mye av den norske naturen, dyrene, bøndene og andre elementer som knytter Tines produkter med nasjonalfølelsen. Dette er sannsynligvis gjort for å vise at Tine er en norsk aktør, og stolt av det. En aktør som fokusere på Norge og den norske kulturen. Gjennom de forskjellige reklamene så har ikke det vært noe særlig fokus på de forskjellige bærekraftsmålene, men reklamene hinter om at vi, det norske folket, skal ta vare på den vakre naturen vi ha. Reklamene rettes spesielt til to målgrupper, den ene målgruppen er bøndene. Det viser hvor hardt arbeid de gjør for den norske folket og hvor viktig at vi i Norge har bønder. Den andre målgruppen er alle oss andre som ikke er bønder, resten av de norske forbrukerne. Tines tidligere Reklamer viser oss hvor heldig vi er som har så vakker natur, og har ofte inkludert visuelle fremvisninger av Norges Skog, fossefall og grønne enger. Det virker som at budskapet i delene av reklamene som viser landbruket er vår avhengighet av de norske bøndene. De viser hvor heldig vi er som har hardt arbeidende bønder som gir oss mat på butikken og melk i glasset på morgenen.

TINE Handel

Gjennom reklamene er som sagt nasjonalfølelsen et gjennomgående tema. Bærekraftsmålene går derimot unevnt, selv om Tine har vist deres tilknytning til målene gjennom sitt nettsted. Tiltak har også blitt satt i gang som er i samsvar med målene i form av deres integrasjon av fornybart materiale i sine melkekartonger og annen emballasje.

Norsk reklame gjennom historien - Sofie Ødegård - Medium

Funker det?

For å vurdere hvor stor suksess deres markedsføring har hatt har vi spurt medelever og familiemedlemmer hvordan deres forhold til Tine var. Vi nevnte Tine og spurte hva slags assosiasjoner folk hadde til det. De vanligste svarene var “Natur”, “Mr. Melk”, “Kuer” og “Norsk”. Spesielt ved svarene “Natur” og “Norsk” kan vi si at deres markedsføringstiltak har vært vellykket med tanke på gjennomføring av det overordnede målet til reklamen. Det kan tenkes at dette er grunnen til at Tine har fortsatt med lignende temaer gjennom mange år. Å holde seg til det som funker er ofte den beste strategien så lenge man ikke kjører seg fast eller taper på publikums-tretthet.