Annagilberg mars 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Gjennom medier kan man nå flere tusen mennesker på utrolig kort tid. Du kan spre budskap, påvirke andre, selge varer eller bare få oppmerksomhet. For å vite hvilke medier du skal bruke må du vite hvem som bruker hvilke medier mest. Da er det lurt å bruke medievalgmodellen for å vurdere hvilken kommunikasjonskanaler som er …