linnti January 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette året har jeg som tidligere nevnt valgfaget digital markedsføring. Vi startet på mandag, og har i den første delen av emnet undervisning i digital økonomi og forretningsmodeller, som blir holdt av Arne Krokan. I vårt første blogginnlegg fikk vi i oppgave å skrive om noe som interesserer oss innenfor den digitale verden, og valget mitt falt derfor på sosiale medier (hovedsakelig Instagram og Snapchat), da det er noe jeg er storforbruker av.

Medievaner i endring.

Vi er nå inne i et nytt tiår, et tiår der det kommer til å skje endringer på allerede lanserte tjenester, men også et tiår der det lanseres nye digitale tjenester. Har du tenkt på hvor mange endringer som skjedde det forrige tiåret, da blant annet bildedelingstjenester som Snapchat og Instagram ble lansert?

Tidligere foregikk så og si all deling av bilder, nyheter,
informasjon osv. På Facebook, men i det forrige tiåret ble vi kjent med
Instagram og Snapchat. Disse sosiale mediene startet som apper der man kunne
dele og sende bilder med venner og bekjente, og har siden utviklet seg til å
bli et sted for både reklameannonser og nyheter, i tillegg til at mange faktisk
har opparbeidet seg nok følgere og interesse rundt sine profiler til at de kan leve
av det. De nye sosiale mediene har utviklet seg til å bli svært relevante
plattformer for digital markedsføring.

Det er ganske interessant å tenke på fremgangen de sosiale
mediene har fått det siste tiåret, for hvor mange var det som egentlig kunne ha
sosiale medier som levebrødet sitt for 10 år siden? Vi så lite av reklamer fra
bedrifter eller annonser om tilbud på din nærmeste dagligvarebutikk på Facebook
for 10 år siden, i forhold til hva vi gjør på for eksempel Instagram i dag.

Hvis alt dette har skjedd på kun et tiår, kan vi lure på hva som kan skje med de sosiale mediene og våre medievaner dette tiåret. Kommer Instagram og Snapchat fremdeles til å være like aktuell om 10 år som det er i dag, eller har vi fått nye tilskudd av sosiale medier som har tatt over interessen vår? En ting vi kan si helt sikkert, er at disse typene sosiale medier har kommet for å bli.

Bildet er hentet fra https://circlethreebranding.com/2019/07/01/choosing-the-right-social-media-platforms/

– Linn-Therese Skistad