Fluesmekker mars 17, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette foredraget fra Stockholm Environmental Institute presenterer BI Professor Per Espen Stoknes en modell for mentale barrierer for klimakommunikasjon. Han stiller spørsmålet; “Are human beings inevitably short term?” Satt mer på spissen; gjør vår psykologi oss ikke i stand til å ta langsiktige valg, nødvendige for å forhindre katastrofale klimaendringer? Til Stoknes spørsmål blir …