emmastoele January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forrige innlegg fortalte jeg om kunstig intelligens og forskjellig typer teknologier som var et resultat av dette. Et eksempel på kunstig intelligens som jeg synest er fascinerende er prosjektet til Amazon. Amazon har tatt i bruk kunstig intelligens gjennom Amazon Go. Amazon Go er en butikk helt uten ansatte og kasseapparater. Det eneste du som kunde trenger å gjøre er å skanne en personlig kode fra telefonen din før du går inn i butikken. Når koden er skannet er det bare å plukke ut de varene du ønsker. Alle varene du tar, eller legger i fra deg igjen blir registrert av butikkens sensorer, kameraer og kunstig intelligens. I det du går ut av butikken blir betalingen automatisk gjennomført gjennom appen. Dermed sparer du tid ved å slippe å stå i kø. Dette eksemplet på kunstig intelligens får meg virkelig til å åpne opp øynene, og aller helst vil jeg teste ut butikken.

Se video av Amazon go:

Som nevnt tidligere er det ikke bare positive tanker rundt dette. Det snakkes mye om konsekvenser av kunstig intelligens, og i forrige innlegg nevnte jeg at det var viktig å skape mer kunnskap rundt temaet slik at flere vil se på kunstig intelligens som noe nyttig for hverdagen. I en artikkel som ganske nylig ble publisert av e24 leser vi om IT-topper som mener at kunstig intelligens vil prege starten av tiåret. Det IT-toppene også legger fram er at de ønsker klare regler fra myndighetene. De påpeker at for å få godene den nye teknologien bringer med seg må etikken rundt det være tydelig definert. Dersom dette ikke finnes kan det være et hinder. Det er her jeg henviser tilbake til at det er viktig å finne fram til en sunn balanse mellom positive og negative sider.

Kilder: e24. Sist oppdatert: Jan 2020. “It-topper tror kunstig intelligens vil prege starten av tiåret”. Hentet: 14 jan. https://e24.no/teknologi/i/zG3Brv/it-topper-tror-kunstig-intelligens-vil-prege-starten-av-tiaaret