hvard juni 16, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

https://www.digitalpills.it/google-analytics-4-addio-universal-analytics
Migrasjon til Google Analytics 4 

Dette blogginnlegget er basert og inspirert av  Russel Ketchum sin artikkel: «Prepare for the future with Google Analytics 4»

Dagens dilemma for selskaper er at man blir mer og mer tvunget i å kunne samle data for å forstå hvordan kunder beveger seg digitalt i en eksplosivt konkurrerende digitalt marked. Dette samtidig som bevishetene rundt personvern blir heldigvis mer og mer prioritert. 

I 2019 ble Google Analytics 4 introdusert for markedet. Dette verktøyet er skreddersydd for å kartlegge en bred mengde data som er spesielt til stor hjelp for markedsførere, utviklere og strateger. Analytics 4 har som hovedformål å rapportere individuelle brukereiser på tvers av apper og nettsteder.  Analytics 4 er basert på avansert maskinlæring som fortløpende kalkulerer brukeres adferdsmønster. Google Analytics 4 er også et verktøys som skal være slitesterkt på tross av forandring i økosystemer. 

Analytics 4 vs Universal Analytics

Photo by Lukas Blazek on Unsplash

Som en moderne og digital bedrift er nødvendigheten for kunne måle kunders adferdsmønster vitalt for ekspandere virksomhet. Analytics 4 er vitalt for deg som ønsker å implementere strategier fundamentert på aktuell data.  I 2023 er avviklingen Universal Analytics i full gang. Fra 1.oktober har Analytics 4 tatt over for fult for den tidligere generasjonen med analyseverktøy: Universal Analytics. 

Tidligere analyseverktøy som Universal Analytics var utviklet for online måling alene. Innsamling av informasjonskapsler eller med andre ord «cookies» er måten dette verktøyet er basert på. Dette er en måte som begynner å gå ut på dato. 

Google Analytics 4 derimot opererer på en annen måte. På tross forskjellige plattformer, apper og nettsider så benytter Analytics 4 seg av en hendelsesbasert datamodell for å rapportere brukersentrisk data.  

Personvern

Photo by Dayne Topkin on Unsplash

Google Analytics 4 har personvern som grunnfundament. Som en nødvendig tilrettelegging for bedrifter og deres kunder, vil Analytics 4 kunne hjelpe bedrifter å være berett for endringer samt forventinger som deres kunder besitter. Spesielt med tanke på detaljert rapportereringer av data samtidig som ufeilbarlig sikkerhet er en absolutt forventing.

Der Universal Analytics baserte seg på lagrede IP-adresser trenger ikke Analytics 4 dette. Geopolitiske enigheter forventer også at dagens digitale marked tilpasser seg retningene noe som presser analytikere å innhente markedsrettet data på en mer skånsom måte. 

Bedriftens objektiver

Photo by Nick Fewings on Unsplash

Seriøse bedrifter i dag har vitale objektiver som de navigerer etter. Det kan være økt salg, nye brukere, innhente nye kunder eller sammenfatte kundeengasjementer mer effektivt.

Google Analytics 4 gir innsikt til virksomheter ved å kartlegge kunder på tvers av kontaktpunkter. Ikke-fragmenterte rapporteringer som gir helhetlig innblikk i kundenes adferd. 

Flere bedrifter har allerede benyttet seg av Google Analytics 4 for å der hendelsesbaserte målemodeller beskriver hvordan kunder beveger seg gjennom kjøpstrakten.  Verktøyet gir virksomheter muligheter til å redusere brukerfrafall med mye sikrere marginer, øke potensielle prduktklikk redusere unødvendig tid på brukereiseanalyser da verktøyet kalkulerer og fremstiller dett selv. Dette måleverktøyet reduserer en del transaksjonskostnader for utviklere og strateger når det kommer til drift og utvikling av e-varehandel. 

Markedsføring

Bilde av Pixabay: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/chrome-handel-handle-handlevogn-264547/

Markedsføring på tvers av kundereiser blir også en mye enklere affære da datadrevet attribusjon gir mulighet for å analysere effekten av strategisk målrettelse. Kartlegging av attribusjonskreditten blir mer nyansert med Analytics 4. Det vil si at tallfestet analytisk informasjon om hvor kunder har for eksempel reist til nettiden i gjennom markedsføringskampanjer blir mye mer synliggjort.  Disse analysene kan også implementeres i «Google Ads» samt «Google Marketing Platform» for å skreddersy kampanjer mer effektivt.

Det å kunne innhente vital data samt måle nye engasjement med det juridiske i hold, er absolutt nødvendighet.  Dette er også mulig da man kan administrere innsamling av data på et brukernivå etter forskjellige lands lovverk, men samtidig ikke minimere funksjonaliteten ved nøkkelmålinger. 

Maskinlæring

Photo by Possessed Photography on Unsplash

Google Analytics 4 benytter seg av avansert maskinlæring. Denne teknologien genererer detaljert innsiktsfull data angående brukeratferd og konverteringer. Google Analytics Maskinlæring oppretter også nye relevante segmenter med potensielle kunder som vil handle, eller klarlegger brukere som vil avbryte. Dette er vesentlig informasjon med tanke på hvordan man møter disse målgruppene, men også sofistikert innsikt i hvorfor de opptrer på forskjellige måter. 

Oppsummert

https://www.powermyanalytics.com/google-analytics-4-data-connector-release/

Dette er bare noen for bemerkninger på hvorfor bedrifter bør gå fra Universal Analytics til Google Analytics 4. En hovedgrunn er selvfølgelig at Google Analytics 4 tar over for fult neste år. Derfor er det også viktig å sette seg inn i hvorfor man bør allerede nå implementere dette verktøyet i strategisk utvikling av virksomheten. 

Hvordan brukere beveger seg fra forskjellige apper til nye nettsider i økosystemer som er i endring, er også en vesentlig grunn til å iverksette byttet. Avansert maskinlæring som minimere transaksjonskostnader, er en grunn. Mye mer spisset og moderne markedsføring er fordel. Og alt dette kan ha vitale gjennomslag med tanke på gode nøkkelytelser og nære objektiver. Men mulig den viktigste grunnen er også hvordan fokuset på brukerens sikkerhet og personvern blir ivaretatt, der også virksomhetens juridiske sikkerhet er absolutt vitale grunner for å benytte seg av Google Analytics 4.  

Kilde:

Ketchum, Russell, and Maxwell Petitjean. 2022. “Google Marketing Platform.” Prepare for the future with Google Analytics 4. https://blog.google/products/marketingplatform/analytics/prepare-for-future-with-google-analytics-4/.

https://support.google.com/analytics/answer/6086134?hl=no