Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I hverdagen benytter jeg meg mest av Facebook sin Messenger,
Snapchat og Instagram. Alle tre brukes i størst grad til å kommunisere og sende
ting til familie og venner.

I skolesammenheng benytter jeg meg av Canvas, StudentWeb, Wiseflow og Google Docs. Canvas, StudentWeb og Wiseflow brukes til å innhente informasjon. Google Docs er en meget god plattform å bruke når vi skal samarbeide i grupper eller skrive felles notater. I forhold til ulike prosjekter og innleveringer på skolen, benytter jeg meg ofte av informasjon på nettet, for eksempel artikler og tidsskrifter som et supplement til pensumbøker.

 I forhold til fremtidige jobber og mulige arbeidsgivere benytter jeg med av LinkedIn for å knytte kontakter, vise mine ferdigheter og kvalifikasjoner, og vise hvem jeg er. Med tanke på at jeg er relativt uinteressert i sosiale medier, er LinkedIn en bra plattform for å bygge en digital profil.

white smartphone near laptop
Bilde hentet fra Unsplash

Hvorfor jeg blogger

Våren 2020 spesialiserer jeg meg innenfor digital markedsføring. Det var i starten skummelt å legge ut blogginnlegg som alle har tilgang til. Jeg poster så og si aldri noe på sosiale medier lenger, så når vi fikk i oppgave å opprette en blogg der vi skulle poste ukentlige innlegg, tenkte jeg: «ånei». Til tross for at dette ikke var noe jeg hadde spesielt lyst til å gjøre, har jeg merket at blogginnleggene har forbedret min læringsprosess. Å skrive innleggene har ført til at jeg har blitt flinkere til å søke etter informasjon på nettet og samtidig være kildekritisk. Arne Krokan har vært vår foreleser i dette faget og vi har fått ukentlige temaer vi skal skrive om. Blogginnleggene har bidratt til mer forståelse om det vi lærer i undervisningen og at vi faktisk må sette oss inn i hvert enkelt tema.