Bassetl februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som hos mange i dag, består min hverdag av mye digitalt. Jeg benytter flere digitale plattformer hver eneste dag. Noen oftere enn andre. Dette innlegget handler om hvordan min digitale hverdag er. Hvordan blogging og tjenester som Google Docs påvirker student hverdagen min er noe som tas opp i dette innlegget.  

Bilde: Bastian T. Lerdalen

Blogging  

I mitt fjerde semester på Høyskolen Kristiania, har jeg gjennom emnet digital markedsføring opprettet min aller første blogg. Med formål om å legge ut innlegg relatert til emnet. Foreleser Arne Krokan har gitt oss temaer, som er relevant til pensum og forelesningsplanen, å skrive om. Dette har bidratt til en læringsarena for både meg og leseren av bloggen. Her har jeg gjennom dette også gått igjennom relevant stoff knyttet til pensum på en måte som gjør at jeg repeterer bedre enn å gå gjennom pensum på vanlig måte.  

Til og med får jeg kanskje mer kunnskap om temaene jeg blogger om, da det blir brukt flere kilder enn bøkene. Altså, bloggen fungerer som studieteknikk. Innleggene mine blir skrevet på en mer faglig og objektiv måte, knyttet til teori. Min personlige meninger eller tanker kommer frem i noen få av innleggene, men ikke i stor grad. Blogginnleggene mine er fortsatt noe jeg kan bli bedre på, spesielt formuleringer og hvordan innleggene er bygd opp.  

Digitale tjenester som studieteknikk 

Fremm til starten av dette semesteret har jeg brukt å skrive ned notater fra forelesning ned på Word. Sett i ettertid er det ikke veldig produktivt. I starten av emnet DIG2103 ble jeg introdusert for Google Docs. Dette er noe jeg har hørt om, men ikke visst helt hvordan det fungerer i praksis. Etter at vi ble introdusert for dette, har jeg og to andre opprettet et felles dokument på Google Docs. Gjennom dette dokumentet kan vi alle skrive samtidig på det samme dokumentet, på denne måten vi legger til rette for samarbeid. Dette er svært nyttig i situasjoner hvor en av oss ikke skulle være tilstede i forelesningen, for da kan vedkommende lese gjennom dokumentet som vi har opprettet sammen. 

Digitale plattformer som blir brukt i min hverdag  

Linkedin er en plattform som helt klart kan bidra til å bygge din digitale profil. Linkedin er et sosialt nettverk på internett, og kan brukes av brukeren til blant annet finne jobber, ansatte eller å bli oppdaget av andre. Linkedin handler i hovedsak om at brukeren lager en digital profil, hvor man kan legge til sin egen digitale CV hvor informasjon som er vanlig å ta med i CV inkluderes. Som for eksempel utdannelse, erfaringer og nåværende jobbsituasjon.  

Jeg hørte først om Linkedin en gang på videregående, og skjønte ikke helt hva meningen med det var. Derimot, omtrent det første jeg gjorde når jeg begynte på Høyskolen Kristiania og min bachelor, var å opprette en Linkedin-profil. Dette på bakgrunn av at flere av foreleserne har poengtert hvor nyttig og hvor smart det er å være tilstede på Linkedin. Jeg er nok ikke den som publiserer mest innlegg, men jeg følger ganske aktivt med på det som andre deler og publiserer. Det å bli mer aktiv på Linkedin er nok noe jeg kan bli flinkere på, da dette er med å bygge meg selv som merkevare og skape større nettverk.  

Facebook er en plattform som jeg, i likhet med veldig mange, har en profil hos. I all hovedsak benytter jeg Facebook for å se andre sine publiseringer. Publiserer veldig sjeldent noe på Facebook, men bruker det heller som en arena for kontakt med mine venner, familie og for å få nyhetsoppdateringer fra nettavisers egen facebookside. Facebook sin Messenger-tjeneste bruker jeg opptil flere ganger daglig. Min bruk av Facebook, er veldig likt når det gjelder min bruk av mikrobloggtjenesten Twitter. På Twitter er jeg ganske sikker på at jeg ikke har publisert én eneste tweet. Twitter bruker jeg til å følge personer som tweeter om temaer som kan være relevante i forhold til utdanning og egen karriere. Samtidig bruker jeg også Twitter til å følge med på fotballrelaterte kontoer, spesielt kontoer som tweeter om lokalfotball.  

Man kan si at min hverdag preges i stor grad av digitale plattformer. Hvordan er din digitale hverdag?  

Gjerne legg meg til på linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/bastian-thorkildsen-lerdalen-9a2a9816b/

Kilder brukt i forbindelse med dette innlegget: 

https://no.wikipedia.org/wiki/LinkedIn

https://no.wikipedia.org/wiki/Google_Docs