emmastoele februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digitale profiler:

I løpet av den tiden jeg har brukt internett har jeg tatt i bruk en rekke forskjellige digitale profiler. Den dag i dag bruker jeg fast Facebook og bildedelingstjenesten Instagram. Facebook bruker jeg mest for å kunne holde kontakt med venner og familie gjennom chatte funksjonen deres Messenger. På Instagram er jeg interessert i å følge med på både kjente og ukjente personers bilder. I tillegg bruker jeg Instagram til å dele mine egne bilder med de som følger meg.

Digitale verktøy

Da jeg begynte å studere tok jeg i bruk One note som et verktøy for notater. One note er et digitalt verktøy som er spesielt egnet for samling av informasjon og notater. I tillegg kan det brukes som et samarbeids verktøy ved at det kan deles mellom flere brukere. I One note har jeg alle notatene mine gjennom de 1,5 årene jeg har studert. Det er lett å dele opp de ulike fagene i forskjellige inndelinger slik at man finner lett fram til det man leter etter.

Et annet verktøy som jeg også bruker ofte er Google Docs. Docs er et program som kommer godt med dersom man skal skrive en oppgave i en gruppe.  Programmet er helt gratis og er selvfølgelig nettbasert. Alle som har fått tilgang til dokumentet kan redigere og legge til tekst. Endringene blir synlig for alle som er i dokumentet. Det er også mulighet for å lagre dokumentet på PC-en.

Informasjonshenting:

I gjennom alle de årene jeg har gått på skole og studert har jeg brukt flere forskjellige sider på nett for å innhente informasjon. Det finnes en rekke forskjellige nettsider med informasjon som kommer godt med når man skal skrive en oppgave. De sidene jeg selv har brukt mest er snl.no og ssb.no. SNL er forkortelsen på Store Norske leksikon og er et leksikon i digital versjon. SSB er hoved institusjonen for innsamling av offisiell statistikk innnfor Norge. Her kan vi finne forskjellig tall og statistikk for ulike temaer.