andreahopen February 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forbindelse med mitt fjerde semester ved høyskolen Kristiania har vi gjennom valgemnet digital markedsføring skrevet blogg gjennom første emnet; digital økonomi og forretningsmodeller. I disse blogginnleggene har vi måttet skrive om relevante tema som hvordan fremtiden ser ut, med tanke på teknologi og den digitale verdenen. Jeg har aldri skrevet blogg før og har heller aldri vurdert å gjøre det personlig, før dette emnet. Jeg var skeptisk til å starte blogg, da jeg hadde ingen ide om hva jeg skulle skrive om. Derfor ble det en lettelse når det hver uke ble delt ut et tema, som vi skulle skrive om. Utfordringen med å skrive blogg har så absolutt vært veldig spennende!

Digital hverdag

Min hverdag består av mye digitalisering. Jeg er innom sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat daglig. På skolen blir plattformer som LinkedIn, Canvas, Studentweb etc. Brukt hyppig. Det er svært sjelden jeg skriver for hånd, på grunn av at det er mye enklere å samle alt av notater og oppgaver på macen. Jeg er ikke bevisst på hvor mye det digitale preger meg i hverdagen, men jeg tar meg selv ofte i å ta opp telefonen når jeg har et par minutter til overs.

Sosiale plattformer 

Sosiale medier er en mulighet til å dele informasjon med andre på. De fleste kollokvie-, jobb-, idrettslag- og familiegrupper benytter seg av sosiale medier til informasjonsdeling. Man blir derfor avhengig av å være på disse tjenestene for å få med seg den informasjonen som blir delt med andre. 

LinkedIn

Ved å bruke sosiale medier og være aktiv skaffer man seg et nettverk. Her skaffer man seg «forbindelser» som kan hjelpe deg ut i arbeidsmarkedet. Dette er også en fin plattform til å dele blogginnleggene du har skrevet på bloggen for å få nye synspunkt, kommentarer og tilbakemeldinger på hva som er bra og hva du kan gjøre annerledes. 

Jobbe digitalt

Google docs 

Digitale verktøy jeg bruker mye av i min studiehverdag, er Google Docs. Her kan jeg, sammen med de jeg jobber med, legge inn notater og oppgaver i ett felles dokument. Dette blir brukt spesielt mye i eksamensperioden, for å få et oversiktlig bilde over pensum. Google docs er en bra måte å styrke evne til å jobbe i grupper. Denne plattformen anbefaler jeg på det sterkeste!