Robert Sagaas februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Med stadig nye hjelpemidler innenfor det digitale, er det viktig å etablere en profil innenfor dette temaet. Både fordi man opparbeider seg mye ny kunnskap, og fordi man hele tiden kan holde seg oppdatert på en enkel måte.

Hvorfor jeg blogger

Jeg satt med en klump i halsen da vi første gang ble
fortalt at vi skulle opprette en egen blogg der vi skulle publisere faglig
stoff fra forelesningene våre. Jeg valgte likevel å opprette en blogg. Ikke
bare fordi det var obligatorisk, men også fordi det kunne være en mulighet til
å lære seg nye ting. Det tok litt tid å sette opp bloggen, men ved å hele tiden
prøve seg frem, og med hjelp av video fra studieveilederne, kom man seg til
slutt frem til et resultat man kunne leve med.

Etter hvert som jeg begynte å reflektere over bloggen, og dets formål, så har jeg også sett flere fordeler ved at vi har denne bloggen. Ved at vi har skrevet innlegg om temaer fra hver forelesning har det sørget for at vi lærer oss pensum på en enda mer nøyaktig måte. Her må vi sette oss ned og vi må gjøre research om de forskjellige temaene. Det er i tillegg en fin mulighet til å kunne forbedre sine skriftlige ferdigheter. Den har også gjort at man blir synlig for veldig mange flere mennesker. Ikke minst potensielle arbeidsgivere.

Bilde hentet fra Unsplash.com

Effektive digitale verktøy

Da jeg startet dette studiet, hadde jeg på forhånd
kjøpt meg notatblokker, og skrev ned for hånd etter hver forelesning. Tidlig
skjønte jeg at det var mer effektivt å notere med PC, så denne ble etter hvert
mitt faste verktøy. Jeg har lenge brukt Word som et fast hjelpemiddel til å
notere fra hver forelesning. Google Docs har til tider blitt brukt gjennom
forelesningene i januar, og fungerer fint når flere skal føre notater sammen.  Det har også blitt brukt i gruppeeksamener
gjennom det siste året. Det er et veldig fint hjelpemiddel der man kan dele
notater med hverandre, og fungerer veldig godt til å kunne ha oversikt over
notatene sine.

Arne Krokan tipset oss også om Diigo. Jeg har så vidt begynt å bruke tjenesten, men vil i fremtiden benytte meg mer av den. Det er et veldig fint hjelpemiddel der man kan bokmerke og lage tagger til artikler. Ytterligere kan man markere utdrag fra artikler med farge slik at det er lettere å finne igjen til senere bruk.

Mine digitale kanaler

Gjennom tidligere studier, og jobb som freelance
innenfor journalistikk, har jeg benyttet meg av flere digitale kanaler for å
holde meg oppdatert på nyheter. Dette innebærer blant annet Facebook,
Instagram, Twitter og LinkedIn. Disse kanalene har også vært brukt til å dele
nyheter med andre og holde kontakten med venner. Facebook, Twitter og Instagram
har fungert som plattformer der jeg kan holde meg oppdatert innenfor mine store
lidenskaper; sport og fotball.

Gjennom den første modulen med digital markedsføring har imidlertid LinkedIn blitt i større grad brukt. Jeg hadde en profil tidlig, men jeg var ikke veldig aktiv utenom å titte innom en gang i blant. Plattformen har vært et fint hjelpemiddel gjennom dette kurset. Her kan man holde seg oppdatert på hva andre deler, og det har vært en fin plattform til å kunne dele blogginnleggene sine. Det er en god mulighet til å kunne gjøre sin digitale profil synlig for flere. Etter hvert som man har vokst med tanken om at «hele verden ser deg,» har også Facebook og Twitter blitt brukt til å dele innlegg.

Bilde hentet fra Pexels.com

Hjelpemidler til innhenting av informasjon

Når jeg skal hente informasjon til bloggoppgaver, eller andre oppgaver, så vil jeg ha informasjon fra kilder jeg mener er troverdige. Kilder som kan vise til andre gode kilder og som er troverdige gjennom det som blir skrevet. Jeg prøver å finne kilder gjennom fagartikler, rapporter og statistikker. I innlegget om Google Powersearch var jeg inne på at jeg bruker Magma.no som en av kanalene til informasjonsinnhenting. Jeg er også glad i å bruke biblioteket på skolen sin database til å innhente artikler som jeg bruker til mine oppgaver. I blant bruker jeg også Statistisk sentralbyrå sine sider som fungerer fint når man skal dokumentere sine funn med statistikk.

Forhåpentligvis håper jeg at denne oppbyggingen av min
digitale profil kan bidra til at mange får nytte av det jeg skriver på bloggen
min. Jeg håper det bidrar til å kunne gi flere mennesker nyttig informasjon om
nye temaer. Det bidrar videre til å bygge opp et nettverk, samtidig som det kan
bidra til at man blir synlig for potensielle arbeidsgivere.

Hvordan jobber du digitalt?

Bilde hentet fra Pexels.com:

https://www.pexels.com/photo/apple-applications-apps-cell-phone-607812/

Bilde hentet fra Unsplash.com:

https://unsplash.com/photos/nOtIXZGMaOs

Kilder:

Arne Krokan blogg: http://www.krokan.com/arne/

Diigo: https://www.diigo.com/

Magma: Magma.no

Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/

Innlegget Min digitale verden dukket først opp på Robert Sagaas.