idagarder juni 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har fått i oppdrag å skrive et innlegg om hvordan vi som studenter lærer best. Å være student og gå på skole er noe som uansett hvordan du vender og vrir på det kan være krevende og vanskelig. Du må hver dag lære deg nye ting og tilegne deg helt ny kunnskap.

Da er det nyttig å bruke teknikker som gjør at din hjerne lærer best. Dette innlegget kommer til å handle litt om ulike læringsmåter som blir mye brukt men også hvordan jeg personlig lærer best og hvordan jeg skulle ønske jeg fikk all kunnskap servert. For best mulig resultat og mest mulig input.

Mange kobler kanskje læring mot noe som er slitsomt, noe jeg også mesteparten av livet har gjort med tanke på at vi har måttet lære oss ting vi ikke har interesse av eller lære oss for mye ulike ting samtidig. Nå som jeg har startet å studere er jo i hvert fall temaene vi lærer om mer interessante for meg og bare det hjelper mye på motivasjonen. Videre kan man jobbe litt mer som man vil enn man kunne på grunnskolen. Vi har mer frihet til å bruke de teknikkene vi ønsker.

For meg fungerer bedre videoer som typisk heter “XXX for beginners” eller lignende. De ser jeg gjerne før jeg skal jobbe med et tema eller lære meg noe nytt for å få litt innblikk i hva temaet handler om på overflaten. Denne videoen om SEO er noe jeg typisk ville begynt med å se når vi startet å jobbe med SEO.

Jeg personlig lærer svært lite av å sitte å høre på noen som står rett opp og ned å snakker. Videre kan jeg lære mye av de som viser med video og bilder og forklarer på ulike måter. For meg er korte videoer det jeg bruker aller mest av om jeg ønsker å tilegne meg ny kunnskap på overflaten av et tema. Youtube har mye bra å tilby og er mitt favoritt nettverk når det gjelder læring. Jeg er ganske rastløs av meg og dermed har jeg ikke mye tålmodighet. Med videoer der man bruker grafikk og bevegelse i animasjon for eksempel for å forklare ulike ting klarer jeg bedre å henge med enn om det er noen som bare forklarer noe. Da faller jeg veldig fort av og soner ut. Om du har lest bloggen min ser du kanskje at mange av kildene jeg henviser til er nettop videoer, og dette er da grunnen til dette.

Bøker er heller ikke en lærings-metode som vanligvis fungerer så godt for meg. Noen lærings-bøker som er veldig godt skrevet, enkle og strukturerte. Om det er sider fulle med informasjon uten enkel struktur blir det fort for mye og jeg leser ordene men får ikke med meg hva som står. Bøker som er enkle og strukturerte liker jeg derimot godt så lenge de ikke blir for lange. Jeg liker å supplementere de ulike lærings-metodene med hverandre. For eksempel kan jeg gjerne lese om et tema i en bok, så se på en video om det og lese noen artikler.

Når det gjelder forelesninger er det essensielt for meg at foreleserne bruker ulike metoder for å vise til samme tingen. Ved å bare snakke er det mye vanskeligere å forstå enn når de bruker visuelle eksempler eller eksempler som man kan sette seg inn i og forstå. Jeg kobler mye kunnskap sammen med eksempler jeg vet om og forstår og forklarer ut fra disse eksemplene i mange tilfeller.

I tillegg til eksemplifisering og video hjelper modeller meg mye i de fleste fag. Der har man en god og fast struktur som man kan holde seg til og passe på at man ikke mister den røde tråden. Struktur er noe jeg liker fordi det viser mer til at det er visse ting man skal ha med. Løse oppgaver som er fullt og helt opp til meg sliter jeg derfor mer med helt åpne oppgaver som ikke har noen krav.