steffengya mars 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

http://noeli-noeli.blogspot.com/2009/11/refleksjoner.html

Som en del av mitt studieløp ved Høyskolen Kristiania så har vi i fjerde semester det som kalles valgemne som er utgjør 30 studiepoeng. Her kan vi velge mellom flere ulike emner, og det emnet jeg falt for var Varehandel: bærekraftig og digital. 

Hvorfor?

Grunnen for at jeg valgte dette var fordi at jeg synes varehandelen er en spennende og viktig sektor. Dette er en sektor som utgjør ca. 10 % av brutto nasjonalprodukt og har ca 370.000 sysselsatte. Varehandelen handler om alt fra grossist, til leverandør, til butikk, til kjeder og ikke minst forbruker. Varehandel er alt fra store tunge kjeder som H&M til små lokale nisjebutikker på Grünerløkka i Oslo. 

En annen grunn for at jeg valgte dette emnet for å få et dypere innblikk i hvordan varehandelen, både i Norge og internasjonalt fungerer. Dette gjelder både på strategiske planet, men også helt ned til hvordan man starter en butikk. 

https://finansavisen.no/nyheter/handel/2020/03/17/7508349/nye-retningslinjer-for-varehandel-som-folge-av-coronakrisen

Del 1 – 6 

Emnet er delt opp i seks ulike temaer som bygger på hverandre. 

Del 1: Introduksjon til varehandelsledelse

Del 2: Forsyningskjeder og markedsføringskanaler

Del 3: Strategiske allianser

Del 4: Bærekraftig markedsføring i varehandel

Del 5: E-varehandel

Del 6: Digital markedsføring

I del en, to og tre av dette emnet var vi så heldige å ha Per Ivar Seljeseth som foreleser. Han har bred erfaring innenfor disse delene. Per Ivar ga oss en god introduksjon til emnet og vi gikk gjennom alt fra markedsføringsperspektivet til ulike organisasjonsformer til hvordan ledelse, makt og konfliktstyring er knyttet sammen. Per Ivar gikk også grundig gjennom franchise og hvordan dette er benyttet i store kjeder som Rema 1000 og Mc Donalds. 

I del fire av kurset har vi fått mye kunnskap av dyktige Thore Larsgård. I denne delen har vi jobbet oss gjennom temaer som rollefordeling, organisering av markedskanaler, samarbeid, internasjonalisering og mye mer. I denne delen av emnet har også den bærekraftige delen kommet inn. Thore har vært flink på å invitere ulike aktører inn i klasserommet og med besøk av alt fra Renovasjonsetaten til Tine så har vi fått et bredt innblikk i hvordan disse bedriftene jobber med bærekraft. Thore har også lært oss om grønt entreprenørskap, segmentering, grønn distribusjon og blokkjeder. 

http://fatt.no/2016/02/09/vurderingskriterier-muntlig-engelsk-10-trinn/

Har jeg lært noe?

Jeg har ikke angret et sekund på at jeg valgte dette emnet. Jeg har lært noe nytt i hver forelesning og begge foreleserne vi har hatt til nå har sittet med mye kunnskap og vært ekstremt dyktige til å lære i fra seg. Målet mitt for dette semesteret var å sitte igjen med et stort læringsutbytte og evnen til å både motivere og utfordre en bransje. 

Jeg sittet igjen med mye kunnskap, tanker og til og med ideer innenfor varehandelen. Jeg har lært om alt ifra hvordan Tine jobber daglig med bærekraft, til FN sine bærekraftsmål, CSR, CSV og ikke minst hvordan Rema 1000 har bygget opp sin business med bakgrunn på franchise. Nå gleder jeg meg til del fem av kurset som skal ledes av Karl Philip Lund som er partner i INEVO og som sitter på mye kunnskap innenfor e-varehandel. Del seks av kurset avsluttes med Anders Mamen som vil lære oss om digital markedsføring, også et tema som er utrolig spennende og virkelig i vinden om dagen. 

Etter at dette semesteret er ferdig vil jeg ha relevant erfaring som kan komme godt med i en fremtidig jobb og ikke minst ha et lite fortrinn inn på det store og åpne arbeidsmarkedet. Som man ser i dag så er verden i endring og heldigvis i en mer bærekraftig endring. Det å kunne ha stor kunnskap om både bærekraft og den digitale utviklingen vil jeg se på et stort pluss når min CV havner sammen med mange andre… 

https://mymoneyspoke.com/personal-finance-lessons-in-learning-about-personal-finance-how-to-learn-more-about-personal-finances/

Takk til…

Jeg vil til slutt rette en stor takk til Per Ivar Seljeseth og Thore Larsgård for inspirerende forelesninger og gleder meg til fortsettelsen! 

https://nyde.no/a6-liggende/tusen-takk