arvin0809 april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Introduksjon

Gjennom mitt studieløp på Høyskolen Kristiania i Oslo, er jeg inne i mitt fjerde semester. Under dette semesteret utgjør valgemne 30 studiepoeng. Under valgemnet er det flere emner og velg mellom, og jeg valgte emnet: Varehandel, digital og bærekraftig. I dette kurset går man fra å lære om varehandelsledelse til digital markedsføring.

https://www.inc.com/amy-morin/7-thinking-patterns-that-will-that-rob-you-of-mental-strength-and-what-you-can-do-about-them.html?fbclid=IwAR01qRWprNyx8zfFibTEcA9a89bltyJDU5k9miHvsex5Q-3uv6oqPbOTdq4

Hvorfor?

Grunnen til at jeg valgte emnet Varehandel (digital og bærekraftig) er
fordi jeg har en interesse rundt dette emnet og ønsket å få høyere kompetanse
innenfor dette. Som servicemedarbeider har jeg lang erfaring innenfor
varehandel og ser viktigheten av å kunne dette.

I dette emnet får man et innblikk i varehandelen fra produksjon til produktet er ute i butikk. Det er også mye fokus på bærekraft i dette emnet, noe som blir mer og mer aktuelt å ha kjennskap til. Man lærer i dette emnet om de store selskapene med butikker i hele verden, men også om de små nisjebutikkene i Oslo. Det vil si at vi ikke bare lærer hvordan varehandel fungerer i Norge, men internasjonalt.

De forskjellige delene av emnet

Emnet innen varehandel (digitalt og bærekraftig) er delt opp i 6
forskjellige deler. De forskjellige delene tar for seg forskjellige temaer, men
har sammenheng med alle de andre temaene.

Del 1: Introduksjon til varehandelsledelse

Del 2: Forsyningskjeder og markedsføringskanaler

Del 3: Strategiske allianser

Del 4: Bærekraftig markedsføring i varehandel

Del 5: E-varehandel

Del 6: Digital markedsføring

De tre første delene av dette emnet ble ledet av Per Ivar Seljeseth. Etter sine mange år i bransjen har han opplevd og lært seg ting som vi har vært så heldige å få lære om. Vi fikk en god introduksjon av Per Ivar i dette emnet, og lærte om alt fra markedsføringsperspektiver til de ulike organisasjonsformene. Vi gikk også inn på hvordan ledelse, makt og konflikstyring knyttes sammen. En av de tingene vi gikk grundig gjennom er franchise og hvordan store kjeder bruker dette. I den fjerde delen er det Thore Larsgård som har forelest oss og gitt oss masse kunnskap. I denne intensive delen av emnet har vi lært om bærekraft, internasjonalisering, rollefordelinger og mye mer. Thore har også hatt flere gjester innom for å fortelle oss om hvordan de jobber mot bærekraft. Et eksempel er Tine. Vi har også lært om grønt entreprenørskap, segmentering og grønn distribusjon.

Hva har jeg lært?

Etter hver eneste forelesning har vi
lært noe nytt, dette gjør det svært spennende. Gjennom dette kurset har jeg
lært om hvordan de forskjellige bransjene fungerer.

Jeg sitter igjen med mye kunnskap og
tanker om varehandel etter disse ukene her. Jeg har lært om hvordan norske
selskaper jobber mot bærekraft, CSV og CSR, FNs bærekraftsmål, og ikke minst om
franchise.

Nå ser jeg frem til den femte delen av dette emnet om E-varehandel som skal ledes av Karl Philip Lund. Jeg ser frem til å øke kunnskapen min om den digitale utviklingen og bærekraft.

https://nyde.no/a6-liggende/tusen-takk?fbclid=IwAR1ipeWsXJ_Csm1_InX3aJB6_q1VhPLYWWLgod9qwEX9mkR9rF3ixbW-cOA

Takk til…

Jeg vil til slutt takke Per Ivar Seljeseth og Thore Larsgård for inspirerende og gode forelesninger og ser frem til fortsettelsen.

Kilder

https://www.inc.com/amy-morin/7-thinking-patterns-that-will-that-rob-you-of-mental-strength-and-what-you-can-do-about-them.html?fbclid=IwAR01qRWprNyx8zfFibTEcA9a89bltyJDU5k9miHvsex5Q-3uv6oqPbOTdq4 Bilde 1

https://nyde.no/a6-liggende/tusen-takk?fbclid=IwAR1ipeWsXJ_Csm1_InX3aJB6_q1VhPLYWWLgod9qwEX9mkR9rF3ixbW-cOA Bilde 2