WilliamHofsnes mars 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken hadde vi siste forelesning i del fire av valgemnet Varehandel: bærekraftig og digital. I denne delen av kurset har bærekraftig utvikling i varehandelsstrategien vært hovedfokuset, ledet av foreleser Thore Larsgård.

https://www.samskip.com/about-us/sustainability/samskip-and-sustainability/

Bærekraftig utvikling innenfor næringslivet og samfunnet generelt er i stor medfart om dagen, og var en av grunnene til at jeg valgte dette emnet. I løpet av kurset med Thore har jeg fått en bedre forståelse for bærekraft og hva bedrifter gjør/kan gjøre for å bidra positivt. Jeg har lært om bedriftens samfunnsansvar, hvordan bedrifter går fra en lineær forretningsmodell(utvinn-bruk-kast) til en sirkulær forretningsmodell, grønn disruptiv endring og blockchain. Flere av disse teamene har jeg også skrevet om på bloggen.

Gjennom forelesningene har Thore vært flink til å invitere gjesteforelesere. Vi har fått besøk av FN som ga oss generell info om deres 17 bærekraftsmål, Tine og deres arbeid til bærekraft i alle ledd – fra kua til melkekartongen resirkuleres og Ren AS som forklarte hvordan de bidro til en sirkulær økonomi. Det har vært spennende å høre på de forskjellige bedriftene og hva hver enkelt gjør for en bærekraftig utvikling. I tillegg har vi studenter fått se hvordan det fungerer i arbeidslivet ved å få det så virkelighetsnært gjennom gjesteforelesere og diverse eksempler.

I denne delen av kurset startet jeg også en faglig blogg, hvor vi hver uke skulle legge ut et nytt innlegg om forskjellige temaer. Jeg har lært mye her også gjennom å lese meg opp på forskjellige kilder for å kunne legge ut et nytt innlegg. På grunn av bloggen har jeg blitt mer aktiv på LinkedIn ved å legge ut blogginnleggene. Dette er også positivt ved at potensielle arbeidsgivere kan se/lese det man har skrevet om og får mye gratis markedsføring ved at folk kommenterer og liker. Da jeg hørte ordet blogg var jeg veldig skeptisk, men etter å ha lagt ut en del innlegg sitter jeg igjen med en positiv tanke rundt dette opplegget.

Til slutt vil jeg takke Thore Larsgård for noen lærerike og interessante forelesninger, som har både vist engasjement og lagt opp til varierende innhold i timene!