jl mars 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En del av mitt studieløp ved Høyskolen Kristiania, skal vi ha valgemner det fjerde semesteret. Jeg valgte da varehandel: bærekraftig og digital som da utgjør 30 studiepoeng for dette semesteret.

Hvorfor 

Jeg valgte dette valgemmnet for jeg syns det var det som passet best for meg, og den studieretningen jeg har valg som innkjøpsledelse. Å da vil dette valgemmnet kunne gi meg mer dybde kunnskap, både varehandel i Norge og resten av verden .

https://www.ba.no/varehandel

Hva har jeg lært

selve emmnet er oppdelt i 6 deler 

Del 1: Introduksjon til varehandel 

Del 2 Forsyningskjeder og markedsføring

Del 3 strategiske allianser

De tre første delen av kurset gikk mer som en repetisjon, fra det jeg har lært tidligere på innkjøpsdelen av studiet mitt. Noe som jeg synes var ganske greit, å kunne starte noe med en viss basiskunnskap som ble mer utfylt på noen punkter. Ikke minst mer kunnskap om markedsførings delen. 

Del 4 Bærekraftig markedsføring i varehandel

I denne delen har jeg fått et bedre innblikk, i hvordan bedre innføre bærekraft i varehandel gjennom forskjellige kanaler. Vi har også hvert inne på den sirkulære forsyningskjeden, hvordan bedrifter kan gå frem for å gå fra den linjere til den sirkulære forsyningskjeden. Jeg syns denne delen av emnet var meget interessant, og noe som blir mer og mer aktuelt for bedrifter rundt om i verden.  Jeg skrev blant annet et innlegg tidligere om Tine, hvordan de går frem for og få en sirkulær forsyningskjede.

Del 5 E -varehandel 

Del 6 Digital markedsføring 

Jeg angrer absolutt ikke på mitt valg av valgemne, jeg har allerede fått en bredere kunnskap som jeg kan ta med meg inn i arbeidslivet som innkjøper. Alt fra hvordan franchise kjeder bygger opp til CRS, CVS vi har også lært om hvordan blockchains kan effektivisere de forskjellige sektorer i frem tiden for en bedre forsyningskjede. Nå ser jeg frem til de to siste delene av emnet, der neste del blir E-varehandel hvor vi skal få en bedre forståelse av det.samt også av de forskjellige kanalene, og betalingssystemene som brukes under E-varehandel.   

https://www.dynamicweb.no/ressurser/blogg/e-handelen-vokser-hva-forventer-forbrukeren-naar-de-handler-paa-nett