linneasev mai 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vår nettbutikk:

I Digital Markedsføring fikk vi i oppgave om å skrive et refleksjonsnotat i forbindelse med deloppgave to på eksamen, hvor vi skal beskrive prosessen ved å opprette en nettbutikk.

Min gruppe har opprettet nettbutikken re-to.com. Vi er en gruppe bestående av fem personer alle fra studieprogrammet kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Vi kjente til hverandre fra start og dette tenker jeg er mye av grunnen til den gode atmosfæren i gruppa. I startprosessen hadde vi en del Skype- samtaler med idemyldring på hvilke typer produkter vi kunne tenke oss å selge. Vi alle var enige om at vi gjerne ville lage noe selv, som ikke ble for kostbart. Til slutt kom vi opp med ideen om å sy handlenett, bøttehatter og vin-nett fra brukte tekstiler vi hadde liggende. Etter dette startet vi med å opprette nettbutikk i Shopify med betalingsløsningen Pay Pal og SoMe plattformer på Instagram og Facebook. Da vi hadde en del ferdige produkter, møttes gruppa for å ta bilder ved Akerselva og Hasle. Disse bildene har vi brukt i nettbutikken og på Instagram.

Kilde: RE-TO

Våre OKR mål:

Da dette var på plass satt vi oss noen OKR mål for å sørge for at vi fikk en god oversikt over våre objectives og key resources. Disse målene skulle vi fokusere på og komme med rapporteringer hver uke på hvordan vi lå an for å nå disse fram til eksamensdato.

Objectives:

Vårt objective er å bygge en nettbutikk som er ryddig og brukervennlig, som skal lanseres innen 10 mai 2021. Vi skal opprette en attraktiv Instagram som er med på å drive kunder til nettbutikken. Samt selge 50 produkter innen juni 2021. 

KR1: 500 besøkende på nettbutikken innen 12 mai (6/10)

KR2: 200 følgere på Instagram innen 12 mai ( 7/10)

KR3: Selge 10 produkter innen 12 mai (6/10).

Vi starten tenkte vi at noen av disse « Key Resourcene» var litt for krevende. I løpet av noen få dager klarte vi å få over hundre følgere, ved å aktivt publisere bilder og stories med reklame for nettbutikken på Instagram. Vi opplevde en liten stopp på følgere noen dager etter, og vi vet ikke helt ennå om vi vil nå målet om 200 følgere fram til 12 mai. Vi skulle gjerne ha lansert nettsiden noen dager før, men på grunn av hektiske dager med produksjon hadde vi ikke mulighet til det. Besøkende på nettsiden etter lansering den 10 mai ble på over 322. Det å sette litt krevende mål syntes jeg i dette tilfellet økte motivasjonen til å nå dem.

Kilde: Instagram

Ansvarsområdene i gruppa:

Når det kommer til ansvarsområdene i gruppa har vi fordelt det slik at Jørgen har hatt ansvar for opprettelse og implementeringen av nettbutikken. Martine, Frida og jeg har tatt oss av lanseringsstrategien og skriving av manus. Hanne- Elise, Martine og jeg har stått for det meste av produksjonen av produktene. Hanne- Elise har i tillegg hatt ansvar for våre SoMe plattformer med Instagram og Facebook.  I tillegg har alle vært med å skrive på deloppgave 1 for eksamen. Denne arbeidsfordelingen har fungert veldig bra synes jeg og vi har klart å overlappe de fleste oppgaver der behovet har oppstått. 

Samarbeidet i gruppa har fungert veldig bra. Kommunikasjon og engasjementet for nettbutikken har drevet oss godt igjennom hele prosessen. Jeg føler at alle har fått komme med sine meninger og innspill på endringer eller forbedringer. Det aller meste innad i gruppen har gått over all forventning og de fleste utfordringer vi har møtt på er at vi til tider har tenkt for omfattende ideer som der og da er for vanskelige å gjennomføre med liten tid disponibelt.

Kilde: RE-TO

Mitt læringsutbytte:

Mitt personlige læringsutbytte rundt denne eksamensoppgaven vil jeg si har vært bra. Det har vært veldig inspirerende å kunne bidra med å sy produkter og vite at man er med på å redusere tekstilavfall. Opprettelse av nettbutikken og SoMe plattformer har jeg lært mye av. I starten virket det veldig komplisert å skulle lage egen nettside, finne ut hva man skulle selge og mye mer. Jeg har lært at det er viktig å kaste seg ut i nye ting, selv om det føles skummelt og ukomfortabelt i starten. Sannheten er at jeg har lært så mye mer om mine stryker og svakheter ved å slippe taket i kontrollen gjennom denne eksamensoppgaven. Så det å få muligheten til å starte en nettbutikk med medelever har vært en ren glede.

Mine forventninger og tanker rundt eksamensoppgaven:

Mine forventninger rundt denne eksamensoppgaven var i starten ganske så store. Etter hvert som vi begynte å sette i gang, merket jeg at tiden vi hadde disponibelt begrenset noen av forventningene jeg hadde fra start. Jeg tror personlig at hvis vi hadde hatt mer tid til gode, kunne vi alle ha hatt lært mer om ulike implementeringer knyttet til opprettelse av nettbutikken. Det å opprette en nettbutikk, produsere produkter og mye mer har vært krevende, hvor det også er andre oppgaver og krav som hører til emne som skal leveres. Samtidig synes jeg oppgaven generelt var langt opp på en grei måte.