dleg april 7, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette er siste blogg innlegg fra bloggprosjeket som skulle være på 7 forskjellige temaer innenfor bærekraft. Dette var en obligatorisk oppgave som var en del av valgfaget Varehandel: Bærekraftig og digital. Jeg valget dette faget fordi jeg føler at bærekraftig er et viktig tema som mange ikke vet hvor viktig det er og ikke minst lære noe mer.

https://estudie.no/barekraftig-utvikling

Starten av semesteret var veldig interessant fordi vi fikk en liten innblikk av hvordan semestret kommet til å bli og forelesningen var veldig morsomme og interessant. Vi fikk også gjesteforelesere som enten har jobbet innenfor bærekraftig/digital markedsføring eller at de selv har vært student og tok dette faget og fikk jobb innenfor dette.

Som vi vet så er det vanskelig tider og semestret enda ikke er ferdig, Covid-19 ble en usikkerhet på hvordan undervisningen skal funke framover. Heldigvis har vi vært heldige som har flinke forelesere som tar tiden sin til å undervise oss via pc-skjermen.

https://studievalg.no/skoler/hogskole/oslo/oslo/hoyskolen-kristiania-oslo

Det var første del av semesteret og nå er vi på andre halvdel der vi skal ha mer om digital markedsføring. Jeg gjort noen sertifiseringer fra Google Analytics og Facebook Blueprint fordi dette skal vi bruke i e-handel der vi analyserer blogg og nettbutikkene som vi skal ha seinere i kurset. Jeg ser fram til denne delen av kurset og at alt blir bedre snart.

https://www.pngitem.com/middle/iioRhJh_facebook-blueprint-certification-logo-hd-png-download/