ajsa mars 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Nå er del 2 av emnet «Bærekraftig og Digital Varehandel» med foreleser Thore Larsgård over, og jeg sitter igjen med masse kunnskap og bevissthet på mange områder. Jeg gikk inn i dette valgemnet med en forventning om at jeg skulle få en dypere forståelse for begrepet «bærekraft» generelt, hvordan dette påvirker bedrifter og samfunnet ellers. Etterhvert i emnet forsto jeg raskt at dette var mer nyttig enn det jeg kunne tenke meg. I løpet av disse ukene har jeg blitt klar over hvor viktig bærekraftig utvikling er, og ikke minst hvor viktig det vil være i årene fremover. Jeg har lært om verktøyet «blockchain» og hvordan dette kan bidra til effektivisering og innovasjon i ulike bransjer, den sirkulære forretningsmodellen som kan anses som fremtidens forretningsmodell og bedriftens samfunnsansvar – for å nevne noe. Forelesningene har alltid vært interessante, spennende og relevante – mye på grunn av foreleseren som har vist engasjement og lagt opp til varierende innhold i forelesningene. Jeg har fått mange gode ideer om hvordan jeg kan ta nytte av kunnskapen i utfordringer jeg kan komme til å møte på i arbeidslivet, samtidig som at forståelsen for bærekraftig utvikling har gitt meg et annet perspektiv på hvordan jeg eventuelt kan løse arbeidsoppgaver knyttet til dette fagområdet. Avslutningsvis vil jeg si at jeg synes det er interessant å tenke på hvordan bærekraftig utvikling påvirker varehandelen, samtidig som at det er skummelt å tenke på konsekvensene dersom det ikke blir tatt på alvor. /Ajsa