philipj februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Refleksjonsnotat

Digital
markedsføring for meg har vært fin forandring fra det vi tidligere har hatt i
løpet studiet. Jeg føler at vi tar tak i moderne problemer og ser på
teknologier og digitale tjenester som kan bidra til løsningene vi trenger. Det
befinner seg i tillegg en kombinasjon av begreper og teorier vi har lært oss
tidligere, men også helt nye. Så langt i semesteret har jeg fått en fremmet
interesse for teknologi og generelt det digitale som kan hjelpe oss med å
utvikle gamle områder til nye. Når jeg først fikk høre om bloggen vi skulle
skrive som en del av vurderingen var jeg veldig skeptisk, og tenkte at dette er
ikke noe for meg. Videre som vi har jobbet med de ulike innleggende så har jeg
fortsatt min skeptisisme, men føler at verdien vi får fra å diskutere og
analysere de ulike temaene gir meg innblikk i nye områder som kan hjelpe meg i
fremtiden.

Forelesningene
så langt har vært læringsrike, og jeg føler at vi snakker om relevante temaer.
Når jeg først valgte dette emnet så forventet jeg litt mer praktisk arbeid som
for eksempel å designe og forme nettsider, nettbutikker og annonser på sosiale
medier, men forhåpentligvis så er dette noe vi skal fokusere på senere.

Hjemmeeksamen
del 1. om detaljhandel i Norge og hvordan utviklingen av teknologi og digitale
tjenester påvirker denne sektoren har vært utfordrende, men læringsrik. Jeg var
ikke forberedt på en slik oppgave i utgangspunktet, men forelesningene og blant
annet pensumlitteraturen fra faget har hjulpet meg med å forstå denne
utviklingen litt bedre.

Helhetlig så synes jeg fortsatt emnet er interessant, og er optimistisk til hva vi skal lære videre. Det at vi også gjør oss synlige som digitale markedsførere på sosiale medier og ved bloggen vi har etablert er også et viktig punkt å nevne. Personlig så hadde jeg ikke etablert en Linkedin konto før jeg var en del av DIG2103, og hadde heller ikke innblikk i hvordan denne plattformen kan hjelpe meg i arbeidslivet.

Jeg vil avslutte dette innlegget med å anbefale dette faget til dere som er interessert i teknologisk og digital utvikling!