ajsa mai 10, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når man er student er det viktig å få på plass studieteknikk så fort som mulig. Det er mye som skal læres på kort tid, og for å få optimalt utbytte av læring er det viktig at man har en struktur og finner en måte som passer til deg og dine behov. I dette innlegget skal jeg fortelle litt om hvordan jeg personlig lærer best og hvilke metoder jeg bruker. Kanskje du får noen gode tips? Følg med! 1. Forbered deg Når man begynner på et nytt semester, er det veldig ofte at foreleserne legger ut en fremdriftsplan, hvor det står hvilke deler av pensum som skal gås igjennom i hver forelesning. Noe som fungerer supert for meg er å skumlese pensumet i forkant av hver forelesning – gjerne kvelden før. På denne måten vet jeg hva vi skal lære om den dagen og jeg kommer forberedt. 2. Ta notater! For meg er notater gull verdt! Foreleserne bruker gjerne PowerPoint eller lignende hvor de har stikkord, korte setninger ol. som de snakker ut i fra. Et veldig godt tips er å laste ned en eventuell PowerPoint på forhånd (eller laste ned når du kommer til forelesningen), og ta notater av det foreleseren sier i notatfeltet under hver slide eller i eget word-dokument. Mange sitter å noterer det som står på selve PowerPointen (noe som kan være nyttig for noen), men for meg fungerer det enda bedre å skrive ned det som blir fortalt utifra stikkordene, slik at jeg kan supplere PowerPointen med mine egne notater. Et lite tilleggstips: bruk gjerne farger når du tar notater, så blir lesingen i etterkant litt gøyere! 3. Repetér! Et annet veldig godt tips er å ta en kort repetisjonsøkt i etterkant av forelesningene. For meg, bidrar dette til at jeg husker det som har blitt gjennomgått enda bedre senere, samtidig som at jeg får bedre forståelse for stoffet da jeg allerede har lest det en gang før (forberedelse), og det foreleseren har fortalt sitter ennå friskt i minnet. 4. YouTube er din venn Er det et emne du synes er vanskelig, eller er det noe du bare ikke klarer å forstå uansett hvor mange ganger du prøver? Da er YouTube det rette stedet å gå til. På YouTube finnes det mange videoer om alt mulig, ofte er det også studiesteder som publiserer sine egne videoer hvor de forklarer en modell, en teori, en ligning eller hva enn det måtte være. Søk opp det du ikke forstår, sett av litt tid til videotitting og det er plutselig veldig stor sjanse for at du nå har lært deg noe nytt! For meg har dette fungert supert i emner hvor jeg kanskje ikke helt har forstått hva foreleser har ment hver gang. 5. Kollokviegruppe i forkant av eksamen (og ellers) Kollokviegrupper er noe vi ble introdusert for helt i starten av studieløpet – noe jeg er veldig glad for da dette har vist seg å være en fantastisk måte å lære på. Finn noen i klassen som du fungerer godt med, sett dere ned og snakk, skriv og diskuter pensum! Det er masse vi kan lære av hverandre. Selv har jeg kun brukt kollokvie i forkant av eksamener i emner som kan være vanskelige – og det har fungert supert nettopp fordi man får frem flere synspunkter og fremgangsmåter på ting! 6. Tid for skole og tid for pause For at jeg skal kunne lære best mulig, og mest mulig, må jeg skille mellom skoletid og fritid. Skole er viktig, men det er ikke alt. For meg fungerer det veldig bra å sette av en viss tid av dagen som kun skal gå til skolearbeid og bruke resten av dagen til å gjøre noe jeg vil. Gå en tur, ta en treningsøkt, høre på musikk, spise – hva som helst! Det er veldig viktig med avbrekk fra skolearbeidet, noe som hjelper veldig når jeg må holde på motivasjonen fra semester til semester. Dette er hvordan jeg jobber med skole for å lære best mulig. Studieteknikk er vanskelig og det kan ta litt tid før man finner noe som passer – derfor er det viktig å prøve seg frem. Disse metodene er det jeg har funnet ut fungerer best for meg, kanskje du fant noe du kan prøve ut selv? /Ajsa