Mortensaether January 29, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Google analytics er for oss som skal kartlegge bruk av web-domene helt essensielt. Det gir deg alle verktøyene du trenger for å legge opp strategier for å best mulig markedsføre deg selv. Det kan være vanskelig å ha oversikt over programmet i begynnelsen, som er grunnen til at jeg ville lage dette innlegget.

Jeg vil forsøke å gi en oversikt over de mest sentrale punktene i bruken av analytics og hva man må ha fokus på. 

Jeg har tidligere hatt et innleggder jeg gjorde en slags førsteinntrykksanalyse av hvordan man kan bruke google analytics og følte det var på tide med ett litt mer dyptgående innlegg om hvordan man kan konkret bruke det. 

I dette innlegget har jeg klart å korte ned til mine personlige topp 3 punkter som er verdt å lære seg i google analytics.

Geografisk segmentering

For meg er fremdeles et av de viktigste punktene å se geografisk hvor brukerne dine kommer fra. Denne oversikten finner du enkelt fram på i Google Analytics ved å trykke på målgruppe>geografi>sted. 

Når du har gjort dette burde du ta hensyn til følgende ting:

1.Tidssoner 

Når skal man publisere innlegg er det ofte man vil gå for den beste tiden for publisering som er ved 09:00, 13:00 og 15:00. Har man da et flertall av lesere fra andre land med forskjellige tidssoner burde man justere seg etter dette. Gjør man det vil man ikke bare maksimalisere trafikken på siden men også få mer data man kan bruke senere. 

2.Språk

Skriver man på engelsk viser man ikke bare at man behersker teknisk engelsk, men at du kan samarbeide på tvers av språk med høyt faglig nivå. Dette kan øke ikke bare din verdi som ansatt men viser at du er kompetent til å lede internasjonale prosjekter. Alt avhenger av hvor leserene dine er fra, i mitt tilfelle hadde jeg nok utenlandske lesere til at jeg lagde et engelsk innlegg.

3.Utenlandsk marked

De som shipper produkter kan uten dette programmet gå glipp av store kundesegmenter. Ved bruk av denne funksjonen kan man vurdere utifra hvor mange utelandske lesere du har om du skal vurdere shipping av produkt/tjeneste til utlandet. 

Bilde hentet fra min Analytics

Sidevisninger, fluktfrekvens og adferdsflyt

Dette punktet har en logisk overgang fra foregående punkt. Når man vet hvor kundene kommer fra er det mulig for oss å finne ut hvor lenge de blir på siden din og hvor mange som klikker seg videre. 

I analytics under Adferd>adferdsflyt, får man en oversikt over hvor leseren lander først. I mitt tilfelle har flest lesere kommet direkte inn på det første innlegget jeg lagde.

Derfra kan man få en detaljert beskrivelse av hvor mange som klikker til andre innlegg og hvem som klikker seg ut av nettsiden din. 

Da har man nok informasjon til å se hvilke innlegg som gjør det bra, har du et innlegg der du ser lesere klikker seg videre burde kanskje flere innlegg se sånn ut. Det gir en mulighet til å skreddersy innlegg basert på feedback fra lesere. 

Bilde hentet fra min Analytics

Går man under adferd>nettstedsøk>brukvil du få se en oversikt over gjennomsnittlig lesetid og hvor mange sider per økt leserne dine er på. Her er  tre punkter du burde fokusere ekstra på:

1.Fluktfrekvens

Som vist på bildet under har jeg en fluktfrekvens på 50%, for meg blir jobben videre å optimalisere innlegget slik at lesere klikker seg videre istedet. Ting som påvirker fluktfrekvens kan være mange, men noen av de kan være om innleggene er enkle å lese på mobil, om du har god flyt i teksten etc…

2. Sider per økt

Gjennomsnittlig sidevisning for mine lesere er da 2,41 sider, noe jeg i utgangspunktet er veldig fornøyd med. Her kan en av tingene være at jeg burde være flinkere til å ha en synlig oversikt over andre innlegg jeg har skrevet. Har man mange sidevisninger pr økt er det en indikasjon på at leserene er engasjert. 

3. Gjennomsnittlig øktvarighet

Det er her man må tenke litt over de forskjellige variablene som kan spille inn. Gjennomsnitt lesetid for mine brukere er på ca 3min og vil fortsette med denne målingen mellom vært innlegg. Hvis teksten er engasjerende så vil gjennomsnittet holde seg høyt, men ser man at tiden leserne bruker på innleggene dine er kort og fluktfrekvensen er høy burde man kanskje se på forbedringer. 

Hvor kommer leserene fra?

På dette punktet danner man seg virkelig en forståelse av hvilken sosial plattform man skal satse på, fordi analytics gir deg oversikt over hvilke nettsider brukerne dine kommer fra. 
Er man et selskap som f.eks har vektlagt markedsføringen sin utfra brukere på facebook kan ved hjelp av denne funksjonen se at trafikken kommer fra andre plattformer som skaper mer trafikk. Har man så denne informasjonen kan man begynne å bruke google analytics som et verktøy for å tilpasse markedsføringen.

For å gjøre dette går man på Brukeranskaffelse>all trafikk>kilder/mediumsom vil gi deg en komplett oversikt. 

Bilde hentet fra min Analytics

Jeg har forsøkt å publisere innleggene mine på så mange mulige plattformer for å nettopp få innsikt i dette. Foreløpig kommer de fleste brukerene mine fra Facebook, basert på den informasjonen kan jeg jobbe mot optimalisering for denne gruppen. Samtidig vil jeg fortsette og utvikle rekekvidden min utover flere plattformer.

For andre bloggere eller bedrifter så gir dette en pekepinn på hvor man burde vektlegge markedsføringen. Denne tjenesten kan også fortelle deg om folk kommer direkte via organisk søk til siden din, eller om du ble funnet via en tredjepart, f.eks en SoMe plattform. 

Jeg håper dette innlegget var til hjelp, skulle det være noen flere spørsmål så er det bare å legge igjen en kommentar så skal jeg få svart.

/Morten Sæther